Uutinen

Taiken viidenteen koronahakuun tuli noin 6600 hakemusta | Uutinen

Taiteen edistämiskeskuksen tämän vuoden toinen koronatukien haku päättyi 30.6.2021. Hakemuksia tuli noin 6600, joista noin 550 oli yrittäjien hakemuksia. Määrärahaa on jaossa noin 55 miljoonaa euroa. Päätökset hakemuksista tehdään elokuun loppuun mennessä.

Korona-apuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille, jotka kärsivät toimeentulomahdollisuuksien puutteesta koronapandemian vuoksi. Yksityishenkilöiden apuraha on 6000 euroa ja se on tarkoitettu kolmen kuukauden työskentelyyn.

Korona-avustukset on tarkoitettu taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet koronapandemian vuoksi. Yksityisten elinkeinonharjoittajien valtionavustus on 8 000 tai 12 000 euroa toiminnan kuluista ja laajuudesta riippuen.

Tukea ovat voineet hakea myös sellaiset taiteen ja kulttuurin alan ammattiryhmät, jotka eivät yleensä voi hakea Taiken apurahoja. Tuki on tarkoitettu työskentelyedellytysten ja ammatinharjoittamisen lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronapandemian vuoksi menettänyt työtilaisuuksia tai estynyt harjoittamasta ammattiaan tai elinkeinoaan. 

Lisätietoja: 

Esa Rantanen
taiteen tukemisen päällikkö
esa.rantanen@taike.fi
p. 0295 330 720