Artikel

Eikka Alatalos cirkusföreställning är full av farliga situationer och 80-talshårdrock

Eikka Alatalo gör ekologisk cirkuskonst mot mobbning. Föreställningen Motör Circus kombinerar cirkuskonst och den musikhobby som Alatalo började med som barn.
Henkilö on ilmassa basson kanssa spagaattiasennossa. Taustalla on minibussi ja soittolaitteita.
Foto: Ahti Kannisto

Eikka Alatalos cirkusföreställning Motör Circus utstrålar energi, farliga situationer och 80-talsinfluerad hårdrock. Vid sidan av det får man se akrobatiska tricks, balansering på stege och fysisk komik. Förutom musiken använder sig föreställningen också av den estetik som känns igen från 80-talshårdrocken: Till exempel spelar Alatalo gitarrsolon i spagat och får publiken att skrika.

– Alla vet ju att musiken nådde sin topp på 80-talet och att nästan allt efter det bara är upprepning och försök att nå upp till samma nivå.

Motör Circus utspelar sig runt en Volkswagen-minibuss, som Alatalo också använder för att ta sig till spelplatser.

– 80-talets hårdrocksestetik går hand i hand med den gamla rostiga folkabussen. Under sovsäcken i den svettluktande turnébussens bagageutrymme hittar man samma etos av att ge allt som ofta saknas i den industriella musikbranschen.

Minibussen som Alatalo använder i sin föreställning drivs med el istället för bensin. Han omvandlade 70-talsfordonet till en elbil helt på egen hand.

– Med sin ursprungliga bensinmotor drog folkabussen massor av bensin, luktade illa och lät mycket. Nu är den billig i drift, tyst och utsläppsfri. Innan någon kommenterar utvinningen av batterimineraler vill jag säga att alla komponenter jag använde i elbilskonverteringen har återvunnits från en krockskadad bil.

Henkilö makaa maassa. Taustalla on savua, minibussi ja infokyltti.
Foto: Tapio Koskinen

Cirkuskonst mot mobbning

På turnéerna med Motör Circus har Alatalo bland annat uppträtt på skolor, daghem, festivaler, familjeevenemang, flyktingförläggningar, servicehus och center för utvecklingsstörda.

– På dessa evenemang kan alla slags människor mötas och tillsammans se scenkonst. Det är fantastiskt och vackert.

Temat för Alatalos turné var antimobbning. Alatalo inspirerades av temat eftersom han själv har upplevt mobbning.

– Folk måste göras medvetna om mobbning. Den har inte försvunnit, den förekommer överallt. Det är lätt att man tiger om mobbning, och högstadieelever jag pratat med säger att de inte ens vågar berätta om de ser eller upplever mobbning. Rädslan för skam är stor.

Turnén var en del av Alatalos kampanj Ta hänsyn till andra, som syftar till att uppmärksamma hur vi behandlar andra människor.

– I samspelet mellan människor ser jag att man ofta inte tar hänsyn till varandras känslor. Det kan bero på att vi använder mycket apparater och kommunicerar via textmeddelanden istället för ansikte mot ansikte. Men det kan också bero på att barn, unga och vuxna är ganska isolerade i sina egna grupper. Det finns ingen acceptans för olikheter. Det är det jag vill ta upp.

Henkilö hyppää pystyssä olevilla tikkailla. Taustalla on minibussi.
Foto: Isak Stockås

Miljövänligare konst

Motör Circus har marknadsförts som en ekologisk cirkusföreställning, bland annat för att Alatalo använder en elbil både i föreställningen och på turnéerna för att minska utsläppen.

Alatalo anser att konst är ett effektivt sätt att påverka klimatattityder.

– Enbart forskningsresultat och bollande med siffror gör inte miljöåtgärder synliga. Genom konsten blir det lättare att förstå frågan som då kan förknippas med någon annan känsla än den ständiga klimatångesten. Konsten kan väcka diskussion om ämnet och få alla på samma våglängd.

Men Alatalo menar att förutom att lyfta fram olika frågor kan konstnärer också kosta på sig att själva vara mer miljövänliga, till exempel genom att återvinna redskap, material och rekvisita.

– Det är paradoxalt att ny teknik får enorm finansiering, liksom nya produktioner och inköp. Även föreställningar skulle kunna återvinnas och vidareförädlas. Livscykeln för föreställningar i Finland är irriterande kort.

Alatalo kritiserar bristen på vardagsrealism i miljödiskussioner.

– Somliga artister verkar drabbas av en förlamande klimatångest. De kan inte åka på turnéer eftersom det kräver resa med bil eller flyg. De kan inte skaffa barn på grund av koldioxidavtrycket. Löser det någonting? Skulle man kunna göra det på andra sätt, utan att skada naturen?

Centret för konstfrämjande har 2022 beviljat Eikka Alatalo ett projektstipendium på 7 000 euro för Motör Circus turnékostnader.

Läs fler intervjuer med finansieringsmottagare