Artikel

Kulturen fick Villa Rana att blomstra igen

I kulturhuset Villa Rana får små aktörer möjlighet att bedriva sin verksamhet. Det vore inte möjligt utan offentlig finansiering.
Jugendtyylisen rakennuksen julkisivu.
Villa Rana ligger i ett internationellt värdesatt område. Foto: Taavi Partanen

Kulturhuset Villa Rana ligger i en unik miljö på Jyväskylä universitets campus, som Europeiska kommissionen på våren 2022 beviljade Finlands första europeiska kulturarvsmärke. Byggnaden i jugendstil stod färdig 1905 och är ritad av arkitekt Yrjö Blomstedt som ursprungligen tänkte att den skulle bli en teckne- och slöjdsal.

Huset hade stått tomt länge när det fick nytt liv i och med att det renoverades till att användas för kulturella ändamål. Huset och den omgivande tomten ägs av Keski-Suomen Suojeltavat museokiinteistöt oy. Ordinarie hyresgäster är Mellersta Finlands filmcentrum, Mellersta Finlands danscentrum, barnmusikorkestern Loiskis, Teatterikone samt Jyväskylän Kesä. Andra kulturaktörer kan också hyra lokalerna för sina evenemang.

Villa Rana har uppfyllt behovet av små kulturlokaler med plats för cirka 100 personer i Jyväskylä.

– Lokaler i Jyväskylä har disponerats av sådana kulturaktörer som själva har mycket verksamhet i dem. Ingen annan har haft möjlighet att använda utrymmena. Det har länge funnits en dröm här om att få en plats där särskilt det fria fältet och små kulturaktörer kan hitta lokaler för sina framföranden, säger Villa Ranas verksamhetsledare Vilja Ruokolainen.

Verksamheten i Villa Rana inleddes på sommaren 2021, när begränsningarna införda för att hindra spridningen av coronaviruset gjorde att det exempelvis gick att arrangera bara få evenemang. Ruokolainen ser dock också positiva sidor i det. 

– Det var så lugnt då att vi fick träna på att sköta huset och utrusta lokalerna. Coronabidragen gjorde det också möjligt att utveckla verksamheten, vilket vi inte hade kunnat göra utan bidragen. 

Kultur för alla åldrar

Det historiska värdet och karaktären hos Villa Rana och dess omgivning gör huset exceptionellt på kulturfältet i Jyväskylä. Vilja Ruokolainen anser att det har varit till nytta för verksamheten.

– Villan intresserar människor redan som miljö och atmosfär. Lokalerna inspirerar också dem som har uppträdanden här. 

Men Villa Ranas kulturhistoriska värde har även orsakat bekymmer, för det begränsar möjligheterna till att ändra i lokalerna. Byggnaden, medräknat interiören, är strikt skyddad, så det går inte att exempelvis renovera salarna hur som helst.    

– Allt om vi har byggt här går att ta ner och återställa lokalerna.

Men man måste jobba hårt för att ungdomar ska hitta till ett ställe som det här, som ligger i ett prestigefyllt område och ser fint ut.

Kulturutbudet i Villa Rana är mångsidigt, repertoaren har inkluderat bland annat filmförevisningar, konserter, utställningar och teater. Publiken som kommit till huset för att njuta av kultur har bestått av unga vuxna, medelålders och seniorer, men det svåraste har varit att locka tonåringar, säger Vilja Ruokolainen.

– Dem har vi försökt nå med till exempel rap-konserter. Men man måste jobba hårt för att ungdomar ska hitta till ett ställe som det här, som ligger i ett prestigefyllt område och ser fint ut.

Villa Ranan sisätilan rappuset. Seinällä lukee teksti "etnologian laitos".
Tidigare hade universitetets institution för historia och etnologi arbetsrum i Villa Rana. Foto: Taavi Partanen

Livsviktig finansiering

Stödföreningen för kulturhuset i Jyväskylä fick 2020 ett femårigt verksamhetsbidrag av Taike för verksamheten i Villa Rana. Bidraget är omfattande, för det stöder Villa Ranas verksamhet med minst 100 000 euro årligen.

Tack vare den stora, mångåriga finansieringen kunde verksamheten i Villa Rana starta och den har enligt Ruokolainen gjort det enklare att också få annan projektfinansiering. 

– Om vi inte hade fått bidrag för uppstarten som gjorde det möjligt att bygga upp exempelvis teaterteknik och läktare, så skulle vi ha ett halvfärdigt hus där det bara gick att göra en bråkdel av det som görs nu. 

Om vi i något skede blir utan offentlig bidragsfinansiering, måste vi börja överväga att till exempel hyra ut festlokaler till företag.

Det är väsentligt att få finansiering också i framtiden för att verksamheten ska kunna fortsätta. Villa Ranas kostnader är enligt Vilja Ruokolainen så stora att om bidragsfinansieringen minskar avsevärt framöver, måste verksamheten ändras så att den blir ekonomiskt mer lönsam.

– I så fall kan vi glömma de flesta av de små kulturaktörerna åt vilka vi nu erbjuder utrymmen till ett rimligt pris. Om vi i något skede blir utan offentlig bidragsfinansiering, måste vi börja överväga att till exempel hyra ut festlokaler till företag. I sista hand till och med om vi kan fortsätta att vara här.

Finansieringsmottagare berättar är en artikelserie där konstnärer, arbetsgrupper och sammanslutningar som fått finansiering av Taike presenterar sig och sitt arbete. I intervjuerna berättar de bland annat om sin konst och projekt som de genomfört med hjälp av finansieringen.