Artikel

Rainer Paananen utvecklade ett nytt instrument med hjälp av stipendium

Bildkonstnär Rainer Paananens sätt att skapa konst präglas av en vilja att prova på nya saker. Med hjälp av ett projektstipendium inom fotokonst utvecklade och byggde han ett experimentellt instrument.
Henkilö istuu rantakiven päällä. Taustalla näkyy järvimaisema.
Foto: Rainer Paananen

Rainer Paananen säger att han får inspiration till sin konst av att vistas i naturen. Han har länge haft ett nära förhållande till naturen.

– I min barndom fanns skogen alltid nära. Naturen ger mig mycket kraft och genom mitt konstnärliga arbete har mitt band till naturen blivit bara starkare.

Paananen har studerat fotografi vid Åbo konstakademi och hittade sin egen väg som konstnär redan under studietiden. Före studierna fokuserade han på dokumentärfotografi, men blev genom studierna intresserad av experimentell fotografi.

– Skolan gjorde mig till konstnär. Då började jag fundera på var gränserna för fotografi går. Jag blev intresserad av abstrakt fotografi och av om ett foto kan vara abstrakt, eftersom det alltid är så bundet till sin figurativitet. 

Dessa tankar tar sig konkret uttryck i Paananens konst.

– I mitt konstnärliga arbete har jag undvikit det att ett foto måste vara en bild av en viss stund och föreställa något. Det är paradoxalt, eftersom mina kompositioner leker med det dokumentära hos fotografiet och med att det blir ett spår i det analoga materialet. I mitt fall innebär det en linje gjord med instrument.

Bildkonst med musikinstrument

Taike beviljade 2021 Rainer Paananen ett projektstipendium inom fotokonst för verk- och utställningskostnader. Med hjälp av stipendiet genomförde Paananen utställningen Sound of Alchemy i Åbo Konsthall 2021.

På utställningen visades Paananens verk från de föregående fyra åren. 

– Jag har höga kvalitetskrav på mina arbeten. Det skulle inte ha gått att göra utställningen på samma sätt, om jag inte hade fått projektstipendium. Tack vare det kunde jag till exempel bygga ett nytt instrument.

Många av utställningens verk gjorde Paananen genom att använda det experimentella instrumentet, där pigment strukna på dess sträng stänkte på fotopapperets yta till bland annat raka streck, cirklar och rektanglar.

Det skulle inte ha gått att göra utställningen på samma sätt, om jag inte hade fått projektstipendium.

På avslutningen av utställningen Sound of Alchemy uppförde han en performans som kombinerade musik och bildkonst. I sin performans använde Paananen ett stråkinstrument som samtidigt producerar toner och bildkonst. Han har planerat och byggt det tillsammans med designer-instrumentbyggare Hemmo Honkonen.

– För många år sedan gjorde jag skisser till mina fotoverk med ett verktyg som heter snörslå. Ljudet från snörslån väckte tanken att det kanske kunde utvecklas till ett instrument. Jag byggde en första prototyp på en fanerskiva genom att kombinera delar från en elgitarr. Jag ville skapa ett experimentellt instrument som kan användas som verktyg och vara framme i utställningsrummet.

Under performansen gjorde Rainer Paananen ett verk av ett kromogent färgavdrag med brända spår på ytan. Samtidigt som instrumentet ritade en linje på fotopapperet, spelade Paananen meditativ musik på det.

– Under hela utställningen var verket på instrumentets stomme. Sedan under performansen så slutförde jag det. Det var klart att jag på riktigt måste spela på instrumentet så att människor ska fatta vad jag håller på med. Jag utmanade mig själv och då märkte jag konkret vad det ger att skapa konst. Det kändes fint att människorna gillade det.

Taidetoksia seinällä.
Rainer Paananen: Playing a Round (2021) & Reordered String #1, #2, #3 (2021). Foto: Rainer Paananen

Årstidsväxlingen orsakade förändring

Under stipendieperioden sökte Rainer Paananen inspiration till sin konst från naturen, för han vistades en månad på residenset Mustarinda. Residenset ligger på toppen av det näst högsta berget i Kajanaland och omges av mestadels orörd urskog.

På residenset såg Paananen hur naturen vaknade när vintern började gå mot vår. Förändringen som skedde i naturen förstärkte hans kreativitet.

– Samtidigt skapade jag mig själv på nytt som konstnär. I och med det föddes nya verk med ett nytt formspråk, som cirkeln. Cirkeln illustrerar naturens kretsgång och cyklicitet.

Jag vill göra skulpturer som fungerar med el och verk som utnyttjar robotik.

Paananen konstaterar att det hela tiden bubblar upp nya idéer hos honom. Han säger att han i framtiden vill göra ett verk där ett helt galleri blir till ett instrument. 
Paananen har också som mål att använda mer teknik i sina verk.

– Jag vill göra skulpturer som fungerar med el och verk som utnyttjar robotik. Enkla saker, som att en tång lyfter strängen och klipper av fotopapperet.

Finansieringsmottagare berättar är en artikelserie där konstnärer, arbetsgrupper och sammanslutningar som fått finansiering av Taike presenterar sig och sitt arbete. I intervjuerna berättar de bland annat om sin konst och projekt som de genomfört med hjälp av finansieringen.

Läs fler intervjuer med finansieringsmottagare