Artikel

Inferno görs av passion för heavy metal

Inferno är den enda tryckta facktidskriften med inriktning på heavy metal i Finland. Det bidrag Inferno får är avgörande för att tidskriften ska kunna ges ut.
Kolme Inferno-lehteä pöydällä.

Inferno är en tidskrift om tyngre musik som ges ut av Pop Media i tryck och på webben. Webbpublikations fokus ligger på nyheter, medan den tryckta upplagan domineras av intervjuer och skivrecensioner. En del av innehållet i den tryckta tidskriften publiceras även på Infernos webbplats ungefär en månad efter utgivning.

Matti Riekki, chefredaktör för Inferno sedan 2005, beskriver den nuvarande situationen för Infernos tryckta tidskrift som ”ansträngd”.

– Det har skett en nedgång från de bästa åren, och Inferno har inte gått med vinst på några år. När nästkommande års tryckdatum är fastställda kan man dra en lättnadens suck. Det är numera vanligt för facktidskrifter.

Den unga läsekretsen är tyvärr liten.

Det finns för närvarande ingen annan tryckt tidskrift i Finland som uteslutande fokuserar på tyngre musik. Riekki tror att en av anledningarna till Infernos överlevnad är dess målgrupp.

– Som musiktidskrift har vi turen att vår målgrupp vill ha fysiska skivor och tidskrifter. Det förklarar förmodligen varför vi fortfarande finns kvar.

Infernos läsare har en åldersfördelning med många medelålders, som är mer vana vid tryckta tidskrifter.

– För ungefär tio år sedan började jag fundera på om jag var för gammal för att göra den här typen av tidskrift. Men jag insåg att våra läsare är i stort sett i samma ålder. Vi försöker hela tiden nå ut med artiklar och nya fenomen till en yngre publik. Men den unga läsekretsen är tyvärr liten.

Bidraget har stor betydelse

Taike har under flera år beviljat Inferno bidrag för kulturtidskrifter och webbpublikationer. Senast Inferno fick finansiering från Taike var 2023, då tidskriften beviljades ett bidrag på 5 000 euro.

Enligt Riekki är Taikes finansiering avgörande för tidskriften.

– Man kan säga att Taikes stöd har stor betydelse. Det är en viktig del av årets innehållsbudget. Bidraget går direkt till att producera innehåll.

Inom den tyngre musiken alltid kommer att finnas folk som vill ha fysiska produkter.

Det finns inga exakta siffror om Infernos upplaga, men enligt Riekki har tidskriften några tusen prenumeranter. Antalet prenumeranter har varierat mycket under åren.

– Upplagan har givetvis sjunkit från toppåren, ganska mycket till och med, men på senare år har situationen stabiliserats – vi ser en nedgång, men den är måttlig.

Utöver bidrag och prenumerationer får Inferno intäkter från annonser. Men betydelsen av de bidrag tidskriften har fått ökade särskilt under fjolåret, eftersom coronaviruspandemin påverkade inte bara scenkonsten utan även kulturtidskrifter. I Infernos fall minskade pandemin särskilt antalet konsertannonser i tidskriften.

– Det var ganska radikalt för oss och för alla musiktidskrifter, eftersom det är en betydande del av annonseringen. Men här gäller samma sak som för läsarna, dvs. att även skivbolagen som ger ut tung rock förlitar sig på den fysiska produkten. Lyckligtvis har de fortsatt att annonsera. Det är kombinationen av allt det här som möjliggör Infernos existens.

Henkilö katsoo kameraan.
Matti Riekki har varit chefredaktör för Inferno sedan 2005. Foto: Markus Paajala

Den tryckta tidskriften har sin plats

Ett flertal musikmedier i Finland finns bara på nätet, och många av dem fokuserar i likhet med Inferno främst på tyngre musik. Men Riekki anser att den tryckta tidskriften sticker ut i positiv bemärkelse.

– Jag har alltid beskrivit Inferno som ett slags högkvalitativt fanzine, eftersom de flesta av våra medarbetare är amatörer som gör det här av kärlek till genren. Men vi gör det med hög kvalitet och lite elitistisk anda, så vi har ett visst professionellt filter.

– En annan sak som skiljer Inferno från skräpet på nätet är att vi har långa artiklar. Vi lägger även ut dem på nätet, och märkligt nog blir de lästa där också. Men jag tror att det är en sak att läsa en lång, djupgående artikel i en fysisk tidskrift och en annan att bläddra i telefonen.

Riekki tror att de tryckta tidskrifternas ställning är garanterad även i framtiden.

– Det har varslats om tryckta och andra fysiska sakers död så länge att det redan har förlorat sin betydelse. Jag är helt övertygad om att det åtminstone inom den tyngre musiken alltid kommer att finnas folk som vill ha fysiska produkter.

Finansieringsmottagare berättar är en artikelserie där konstnärer, arbetsgrupper och sammanslutningar som fått finansiering av Taike presenterar sig och sitt arbete. I intervjuerna berättar de bland annat om sin konst och projekt som de genomfört med hjälp av finansieringen.