Beviljat stipendium

691 000 euro till handikapporganisationers kulturverksamhet och kulturens tillgänglighet

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och för kulturens tillgänglighet. Stödordningens utdelning överfördes till Taike från undervisnings- och kulturministeriet för två år sedan.
Publiceras

Totalt fördelades 375 00 euro i verksamhetsbidrag för att främja handikapporganisationers kulturverksamhet. Bidrag fick Joensuun Parafest ry, Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry, kulturföreningen Finlands EUCREA rf, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry och Teatteri Totti ry.

Taike beviljade totalt 316 000 euro i specialbidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och för kulturens tillgänglighet. Exempelvis använder Aula-työkotien kannatusyhdistys ry sitt bidrag till genomföra konstprojekt med konstnärer som behöver specialstöd och Lyhty ry utvecklar en producentassisterad modell för utvecklingsstörda artisters verksamhet. Bidrag beviljades också bland annat för teaterevenemanget Hyppy vid Mikkelin teatteri och Nuoren Voiman Liitto ry:s projekt som fokuserar på att skriva och översätta poesi på teckenspråk.

Med bidrag för att främja kulturens tillgänglighet genomför Loukko ry socialt, ekonomiskt och fysiskt tillgänglig kulturverksamhet för marginella grupper enligt pop up-modell. Oulun seudun vanhan musiikin ry:s projekt för ut barock framförd av professionella musiker till enheter i fyra landskap.

Bidragen beviljade för ökad tillgänglighet har en regional dimension. Bidragen stöder tillgänglighet inom 12 landskap. Exempelvis använder multikonstföreningen Piste i Rovaniemi specialbidraget till att utveckla konstverksamhet för handikappade vid dagverksamhetscentraler och boendeenheter i Lappland.

Antalet ansökningar var 45. Bidrag beviljades till 25 sökande. Bidragsbeloppen varierade mellan 2 000 och 145 000 euro. Bidragen betalas ur Veikkaus vinstmedel.

Närmare information: specialsakkunnig Ulla Lassila, [email protected], 0295 330 860.

Verksamhetsbidrag, totalt 375 000 euro

Joensuun Parafestyhdistys ry, Joensuu, 15 000 €
Parafest-tapahtuman järjestämiseen ja kehittämiseen

Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry, Hämeenlinna, 75 000 €
Kettukin toimintaan

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, Helsinki, 15 000 €
Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry:n kulttuuritoimintaan

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Helsinki, 125 000 €
Näkövammaisten kulttuuritoimintaan ja kulttuurilehteen

Teatteri totti ry, Helsinki, 145 000 €
Viittomakieliseen teatteritoimintaan

Specialbidrag, totalt 316 000 euro

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry, Helsinki, 15 000 €
Ideasta teokseksi -erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden taideprojektien toteuttamiseen

Helsingin Lyhytaikaiskoti ja Työpaja Lyhty Ry, Helsinki, 15 000 €
Tuottaja-avusteisen toimintamallin kehittämiseen ja toteuttamiseen kehitysvammaisille artisteille

HelsinkiMissio ry, Helsingforsmission rf, Helsinki, 2 000 €
Resonaarigroup - kehitysvammaisten ja erilaisten oppijoiden ammattiyhtyeen toiminta

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Helsinki, 10 000 €
Naura Tanssi Hengitä - erityislasten ja nuorten kerhoon ja kesäleiriin

Kaarisilta Ry, Villähde, 25 000 €
Ympärivuotiseen erityistaiteen galleria- ja näyttelytoimintaan Helsingissä, Suomessa ja kansainvälisesti

Kehitysvammateatteriyhdistys La Strada, Tampere, 15 000 €
Produktion valmistamiseen: Musikaali 'Bark! How the little dog found his voice'

Kuurojen Liitto r.y., Helsinki, 50 000 €
Viittomakielisen kulttuuritoiminnan edistämiseen ja järjestämiseen

Kynnys ry, Helsinki, 10 000 €
Kulttuuri- ja taidetoimintaan

Loukko ry, Helsinki, 7 000 €
Sosiaalisesti, taloudellisesti ja fyysisesti esteettömän kulttuuritoiminnan järjestäminen marginaaliryhmille pop-up-henkisesti

Mielenterveyden Keskusliitto ry, Helsinki, 20 000 €
Kulttuuritoimintaan, kulttuurin vertaisohjaajien kouluttamiseen

Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry, Mikkeli, 10 000 €
Kehitysvammaisten Hyppy! -tapahtuman järjestämiseen ja kehittämiseen Mikkelin Teatterissa

Monitaideyhdistys Piste ry, Rovaniemi, 20 000 €
Vammaisyhteisöjen taidetoimintaan Lapin päivätoimintakeskuksissa ja asumisyksiköissä sekä sote -residenssin kehittämiseen

Musiikin ja kulttuurin osaamiskeskus KUMO avoin yhtiö, Jyväskylä, 20 000 €
Tutkimus- ja musapajahankkeeseen: kehitysvammaisten nuorten aikuisten uusien työllistymismahdollisuuksien rakentamiseksi

Nuoren Voiman Liitto ry, Helsinki, 10 000 €
Viittomakielisen runouden kirjoittamisen ja kääntämisen työpajaan ja yleisötapahtumaan

Oulun Seudun Vanha Musiikki ry, Oulu, 27 000 €
Barokkia palvelukoteihin -kiertuetoimintaan ja saavutettavuuden parantamiseen

PerformanceSirkusyhdistys ry, Helsinki, 15 000 €
Mielenterveyskuntoutujien ja erillislaitosten työpajoihin ja osallistuviin esityksiin

Sairaalaklovnit ry - Sjukhusclowner rf, Helsinki, 10 000 €
Sairaalaklovnityö yliopistollisen sairaaloiden lasten- ja nuortenosastoilla

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus, SEKK ry, Pori, 15 000 €
Erityistaiteen ja erityisryhmien kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja työskentelyedellytysten mahdollistamiseen

Sirkus Magenta ry, Helsinki, 15 000 €
Sirkusta ja teatteria kehitysvammaisille nuorille aikuisille

Työväen museoyhdistys ry, Tampere, 5 000 €
Saavutettavan viestinnän kehittämishankkeeseen