Beviljat stipendium

Taike delade ut 15 statspriser till meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Statens konstkommissioner har tilldelat statspriserna 2023 till meriterade konstnärer, arbetsgrupper och konstsammanslutningar. I år utdelades för andra gången även statspriset i konstens samhällspåverkan.
Publiceras
Lähikuva valtionpalkintojen kunniakirjapinosta.

Statens konstpris kan ges som ett erkännande för ett förtjänstfullt arbete som färdigställts under de senaste tre åren eller för en långvarig, förtjänstfull karriär eller verksamhet som främjar branschen. Det totala prisbeloppet är 370 000 euro.

Besluten om statspriserna fattas av statens konstkommissioner i egenskap av Centret för konstfrämjandes sakkunnigorgan. Beslutet om priset i barnkultur och priset i konstens samhällspåverkan fattas av Centret för konstfrämjandes direktör på konstkommissionernas förslag. 

Statspriserna delades ut på Dansens hus i Helsingfors den 21 november 2023.  

Motiveringarna till statens konstpriser 2023:

Statspriset i arkitektur  

Statens arkitektur- och formgivningskommission ger statspriset i arkitektur 2023 till landskapsarkitektbyrån Nomaji

Nomaji belönas för sitt förtjänstfulla och banbrytande arbete inom högkvalitativ landskapsarkitektur, innovativ design och integrerad hållbarhet. 

Landskapsarkitektbyrån Nomaji är känd för sin helhetssyn på utformningen av både byggda och obebyggda miljöer. Byrån skapar lösningar på de enorma utmaningarna med växande miljökriser som översvämningar i städer, förlust av biologisk mångfald, värmeöeffekten och ökad social ojämlikhet.  

Nomajis landskapsarkitektur har den biologiska mångfaldens välmående som drivkraft och därmed också skapandet av en trivsam och livsduglig planet och livsmiljö för människor. Byråns kreativa arbete kombinerar konst, vetenskap och social interaktion. Förtjänsterna med byråns arbete inbegriper storskalig produktion med allt från planering av parker och trädgårdar till grönområden för hela städer. Aktörer som Nomaji behövs för att skapa hopp i samhället, för arkitekturen och landskapsarkitekturen samt för att lösa de omfattande miljöproblem som planeringsbranschen skapat under de senaste hundra åren. 

Nomaji grundades 2015 och dess verksamhet bygger såväl på en utformning av högkvalitativa miljöer för människor som på en övergripande innovativ planering och ett ekologiskt perspektiv. Dessutom har byrån ordnat vetenskapseftermiddagar och workshoppar för barn. Några av Nomajis delägare och medarbetare arbetar också som forskare. Vetenskap är en viktig dimension och utgångspunkt i byråns arbete. Nomajis senaste projekt inkluderar Kabelparken (2023), Nystads blågröna struktur och ekosystemtjänster (2022), Helsingfors sommargator (2022), Kintterö hälsoskog (2021–2022), Postinkantajas gemensamma gård (2022), Sibbovikens skolas gård (2020) och Kägeluddens strandvision (2020).  

Statspriset i filmkonst  

Statens kommission för audiovisuell konst ger statspriset i filmkonst 2023 till Birkalands filmcentrum

Birkalands filmcentrum får priset för ett betydande och långsiktigt arbete med att främja filmkonsten och filmkulturen i Birkaland och i hela landet.  

Birkalands filmcentrums aktiva filmdistribution har redan pågått i cirka femton år. Tack vare den har dussintals dokumentärfilmer och andra småskaligare filmer kunnat visas på biografer över hela Finland. Utan Birkalands filmcentrum skulle dessa filmer inte ha fått distribution och många finländare skulle ha gått miste om en bioupplevelse. Filmer som distribuerats av Birkalands filmcentrum har tilldelats ett dussintal Jussi-priser.  

Birkaland filmcentrum har också aktivt påverkat filmpolitiken och sett till att filmkulturen inte bara främjas i sydligaste Finland. 

Birkalands filmcentrum har funnits i fyrtio år och är ett av landets äldsta filmcentrum. Kärnverksamheten omfattar biografdrift på Arthouse Cinema Niagara i Tammerfors, den turnerande biografen Filmipyörä i Birkaland, samarbete med filmfestivaler, landsomfattande filmdistribution, regionala workshoppar samt film- och mediepedagogisk verksamhet. 

Statspriserna i scenkonst 

Statens scenkonstkommission ger statspriserna i scenkonst 2023 till kostymdesignern Marja Uusitalo och Eskus Performancecentrum

Kostymdesignern Marja Uusitalo får priset som ett erkännande för sin förtjänstfulla konstnärliga karriär och för sin betydande roll i utvecklingen av scenografiundervisningen.  

Uusitalos kostymdesign bygger på glädjen i att arbeta tillsammans. Den är känd för sin uppfinningsrikedom och oslipade skönhet. Designstilen sträcker sig från en vilt anarkistisk färg- och formfest till en epok av livsglädje och harmoni. Det som förenar hennes verk är en genomgående stilkänsla. Under sin karriär som lärare har Uusitalo varit en varmt uppmuntrande mentor för en hel generation scenografer. 

Marja Uusitalo (f. 1956) har arbetat brett inom scenkonsten sedan 1979. Hon har designat kostymer för teater, över 60 föreställningar med modern dans, opera samt tv- och filmproduktioner. Uusitalos verk har också ställts ut på internationella utställningar och Teatermuseet. Vid Aalto-universitetet (tidigare Konstindustriella högskolan) utvecklade hon kostymdesignutbildningen som började 2003 och ansvarade för den fram till 2011. 

Eskus, samarbetsplattformen och mötesplatsen för performancekonstnärer, får priset som ett erkännande för sitt betydelsefulla arbete med att stödja och möjliggöra för aktörer inom performancekonsten.  

Eskus grundades 2009 och består av 25 aktörer som representerar den absoluta toppen i utvecklingen av performancekonsten i Finland. Bland medlemmarna finns grupper, kollektiv, festivaler och scener som förenas av en orubblig tro på det unika med performancekonst. Medlemmarna förenas också av en önskan att bidra till performancekonstens utveckling och synlighet. 

Sedan hösten 2011 har Eskus varit verksamt i Södervik i Helsingfors och hyrt ut lokaler och fungerat som residens och mötesplats för ett flertal fria konstnärer och grupper. Varje år når verksamheten cirka 250 konstnärer och producenter inom performancekonsten. Eskus verksamhet är ovärderlig för de professionella performancekonstnärerna i Finland och för konstartens livskraft. 

Statspriserna i litteratur  

Statens litteraturkommission ger statspriserna i litteratur 2023 till författaren J.K. Ihalainen och översättaren Alice Martin. 

Författaren, boktryckaren, förläggaren och översättaren J.K. Ihalainen får priset för sin långa, mångsidiga och självständiga litterära karriär. Ihalainen är en exceptionell litterär mångsysslare.  

J.K. Ihalainens (f. 1957) första diktsamling kom ut i Christiania i Köpenhamn 1978. Sedan dess har han skrivit böcker på finska, danska, svenska och engelska. Hans verk har illustrerats av bland andra Outi Heiskanen och William S. Burroughs. Han har gett ut 35 diktsamlingar och 12 översättningar till finska.  

En stark gör-det-själv-mentalitet återspeglas också i Ihalainens förlag Palladium Kirjat, vars verk han själv skriver, översätter eller redigerar, trycker med hjälp av vattenkraften i Siuronkoski och distribuerar. Detta ihärdiga kulturarbete har Ihalainen utfört med sin kompromisslösa inställning i årtionden. Han är också känd för sina hypnotiska framträdanden. Sedan 2003 har Ihalainen varit konstnärlig ledare för den älskade poesifestivalen Annikin Runofestivaali. 

Översättaren, förlagsredaktören och utbildaren Alice Martin har översatt engelsk litteratur, särskilt poesi, till finska i över fyra årtionden. Hon är också känd som en skicklig och lyhörd redaktör för översättningar till finska. 

Alice Martin (f. 1959) har översatt flera barnböcker, bland annat Lewis Carrolls klassiker Alice i Underlandet, Alice i Spegellandet och Snarkjakten samt George Eliots mästerverk Daniel Deronda. Hennes översättningar av poesi finns även i J.R.R. Tolkiens och många andra författares verk.  

Martin har varit förlagsredaktör och delvis översättare i WSOY:s stora projekt med nyöversättning av William Shakespeares pjäser. Shakespeare och gammal poesi i bunden form är hennes specialitet. Martin har också haft en imponerande karriär som utbildare av översättare. Under årens lopp har dussintals översättare inspirerats av hennes workshoppar.  

Statspriset i barnkultur   

Centret för konstfrämjande ger statspriset i barnkultur 2023 till Kaustisen Näppärit

Kaustisen Näppärit belönas för sin musikpedagogiska verksamhet som har inspirerat tusentals barn och unga att engagera sig i musik och tradition tillsammans med andra. Näppärit är en musikpedagogik och en musikpedagogisk filosofi som utvecklats av Mauno Järvelä och som i årtionden skördat framgångar både i Finland och utomlands. Näppärits enastående betydelse ligger i dess sätt att uppmuntra alla att spela och skapa ett livslångt förhållande till musik. 

Låtarna i Näppärits program är komponerade, utvalda och arrangerade så att det finns något för varje instrument och för varje utövare på ens färdighetsnivå. Stämmorna leds av professionella musiker, ”näppärilärare”, av vilka många själva en gång i tiden har börjat hos Näppärit och nu har nått vuxen ålder. Det finns inget bättre sätt att uppleva musik än att spela den tillsammans med en blandning av superproffs och nybörjare. 

Statspriset i mediekonst  

Statens kommission för audiovisuell konst ger statspriset i mediekonst 2023 till bildkonstnären Ville Kallio.  

Ville Kallio får priset som ett erkännande för sitt förtjänstfulla arbete inom medie- och spelkonst. Kallios videospel Cruelty Squad (2021) är ett ambitiöst och lyckat verk, såväl konstnärligt som innehållsmässigt och tekniskt. Det bär hans prägel både visuellt och berättartekniskt.  

Cruelty Squad är en vision om en hyperkapitalistisk dystopi där allt är kommersialiserat. Vid första anblicken är verket ett visuellt påfrestande och hektiskt videospel som kräver skicklighet. När man uppslukas mer av spelet hittar man mycket skarp samhällskritik som väcker djupgående frågor om människovärde och rättvisa. Cruelty Squad är ett internationellt framgångsrikt, konstnärligt kompromisslöst och originellt verk, vars upphovsman förtjänar att uppmärksammas för sina konstnärliga meriter även i Finland. 

Ville Kallio (f. 1990) är en Helsingforsbaserad bildkonstnär som arbetar tvärkonstnärligt med teckning, målning, video och skulptur samt på senare år särskilt med videospel. Hans verk har visats internationellt, bland annat på utställningen Feels Like Memeplex i Plymouth 2023 och på utställningen Pet Cemetery i Aten 2019. 

Statspriset i multikonst 

Statens kommission för multikonst ger statspriset i multikonst 2023 till andelslaget Myymälä2.  

Priset ges som ett erkännande för Myymälä2:s originella och genuint multikonstnärliga sammanslutning som stolt verkar på gräsrotsnivå. Myymälä2 är en öppen och trygg mötesplats för bild- och performancekonst, experimentell musik, formgivning och gatukultur. Myymälä2 är genuint mångsidig – såväl organisationens aktörer som konstnärer representerar olika konstområden och kulturella bakgrunder. Verksamheten är aktiv, innovativ, långsiktig och utan fjäsk. 

Myymälä2 är en konstnärsdriven utställnings- och evenemangslokal i centrala Helsingfors som grundades 2002. Den nuvarande lokalen, som också inrymmer en bokhandel med fokus på egenutgivning, öppnades 2003. Under årens lopp har Myymälä2 tagit på sig rollen att ställa ut verk av framför allt unga konstnärer och konstnärer med invandrarbakgrund. 

Statspriset i formgivning  

Statens arkitektur- och formgivningskommission ger statspriset i formgivning 2023 till kläddesignern Samu-Jussi Koski

Samu-Jussi Koski får priset som ett erkännande för sitt förtjänstfulla konstnärliga arbete som kläddesigner. Koski är känd för kläder som kombinerar okonstlade former, kvalitetsmaterial och en suggestiv stämning eller berättelse. Även efter många års användning är produkterna från Koskis klädmärke Samuji bland de mest eftertraktade i second hand- och nätbutiker. De har stått emot tidens tand och många har uppnått klassikerstatus.  

I år har Koski lanserat två nya varumärken, Jeans & Towels och Borse e Cose. Utöver dessa har Koski designat kollektioner för Ratia och Lapuan Kankurit. De delar alla samma trendfria, igenkännbara och tidlösa estetik. Genom sin kreativa byrå S&Co hjälper Koski även andra företag med design och varumärkesarbete. Designerns breda kompetens syns också i hans teaterkostymer, senast i Röda rummet på Lilla Teatern. 

Samu-Jussi Koski (f. 1975) har studerat kläddesign på Designinstitutet vid Lahtis yrkeshögskola och på Polimoda Fashion School i Florens. Han arbetade på Marimekko i sex år, avslutningsvis som kreativ chef för klädkollektionerna. Efter karriären på Marimekko grundade Koski Samuji 2009. Samuji fick en ny ägare 2021. Samma år designade Koski kostymerna till pjäsen Så som i himmelen på Helsingfors stadsteater. Koski har fått flera utmärkelser för sitt arbete, bland annat Muodin Gloria 2008, Elle Style Award 2010, Årets nykomling 2010 och Kultainen vaatepuu 2012. 

Statspriserna i musik 

Statens musikkommission ger statspriserna i musik 2023 till saxofonisten och kompositören Linda Fredriksson och pianisten Ilmo Ranta

Linda Fredriksson får priset för hens förtjänstfulla arbete inom finsk jazzmusik. Fredriksson har snabbt blivit en av Finlands mest populära saxofonister och ett internationellt toppnamn inom finsk jazz.  

Som kompositör och musiker är Fredriksson en imaginär historieberättare, känslig och överraskande. Som instrumentalist är hen suverän med hens distinkta sound som varumärke. På hens första soloalbum Juniper spelar Fredriksson precis så mycket som kompositionen kräver.  

Som musiker har Linda Fredriksson (f. 1985) spelat i många av Finlands ledande jazzband, bland annat i Superposition, Ricky-Tick Big Band och Mopo. Dessutom har hen komponerat musik för teater, film och performancekonstverk. 

Ilmo Ranta får priset som ett erkännande för sin förtjänstfulla karriär som pianist och utbildare. Ranta är en målmedveten och visionär utbildare för generationer av finländska sångare och kammarmusiker och som pianist en av de ledande krafterna inom finsk liedkonst sedan länge. 

Ranta har väglett många sångare och genom sin konstnärligt högklassiga undervisning bidragit till en ny elit av liedpianister. Han har varit pianist, expert och jurymedlem i ett flertal sångtävlingar (bland annat pianist i Mirjam Helin-sångtävlingen och jurymedlem i Villmanstrands nationella sångtävling).  

Ilmo Ranta (f. 1956) utexaminerades från Sibelius-Akademin och fortsatte sina studier utomlands med ledande pianister inom lied, kammarmusik och nutida musik som lärare. Efter sin första konsert 1985 har han uppträtt som orkestersolist och kammarmusiker både i Finland och utomlands. Främst är han känd som liedpianist, vars mest kända duopartner har varit Karita Mattila, Monica Groop, Jorma Hynninen, Sauli Tiilikainen, Petteri Salomaa, Lilli Paasikivi, Topi Lehtipuu och Piia Komsi. 

Statspriset i serie- och illustrationskonst  

Statens kommission för multikonst ger statspriset i serie- och illustrationskonst 2023 till serietecknaren Juliana Hyrri.  

Juliana Hyrri är en mångsidig konstnär som arbetar med samtidskonst, illustrationer och serier, och som på ett naturligt sätt korsar gränserna mellan dessa konstarter. Bildskapandets alla olika former återspeglas i hennes personliga avtryck.  

Juliana Hyrri (f. 1989), som flyttade från Estland till Finland som barn, utforskar i sina serier barnets upplevelser och värld med skarpsynthet och medkänsla. I sitt verk Päivänkakkarameri (Suuri Kurpitsa 2022) beskriver hon på ett rörande sätt invandrarupplevelsen ur barnets perspektiv och med barnets ord.  

I sina illustrationer lägger Hyrri lager på lager av linjer och målade ytor. Hennes suveränt fria penn- och penseldrag i kombination med hennes sätt att se på världen skapar livfulla människo- och djurfigurer, interiörer och landskap. Hyrris igenkännbara estetik flätas samman med bildernas innehåll på ett sätt som gör henne till en kraftfull konstnär med en egen röst. 

Statspriset i konstens samhällspåverkan 

Centret för konstfrämjande ger statspriset i konstens samhällspåverkan 2023 till ANTI – Contemporary Art Festival

ANTI är en multikonstfestival med fokus på performancekonst som har arrangerats i Kuopio sedan 2002 och som exceptionellt väl har etablerat en konstnärligt ambitiös festival i samhället. ANTI-festivalen har visat hur man med konst kan ta itu med utmanande och komplexa samhällsfenomen och göra dem synliga för en stor publik genom konst. 

ANTI-festivalen verkar helt och hållet inom sin egen konstnärliga ram och påverkar både lokalt och globalt. Den internationellt profilerade platsspecifika festivalen för samtidskonst producerar högklassiga konstverk för hjärtat av norra Savolax, tillgängliga för alla stadens invånare. Evenemanget, som är väl synligt i stadens centrum, är ett bevis på hur kurerade helheter med livekonstverk kan skaka om vår förståelse av världen och lämna ett bestående avtryck på hur vi agerar tillsammans som människor och som en del av den planetära helheten. 

Statspriset i visuell konst 

Statens kommission för visuell konst ger statspriset i visuell konst 2023 till bildkonstnären och filmregissören Saara Ekström

Saara Ekström får priset för sin förtjänstfulla karriär inom visuell konst. Ekström är en tvärkonstnärlig, intelligent och nyfiken skapare. Hennes ihärdiga arbete med komplexa teman återspeglas i skickligt utformade verk som utmanar betraktaren och imponerar genom såväl filosofisk begreppslighet som högklassigt och professionellt utförande. I sina konstnärliga helheter lyckas Ekström skapa nya miljöer där vi kan fokusera på viktiga teman som berör oss alla. 

Saara Ekströms (f. 1965) produktion omfattar ett brett spektrum av film- och fotografiska verk, miljökonst och installationer. Hennes verk har ställts ut i stor omfattning både i Finland och utomlands sedan 1990-talet. Till Ekströms främsta meriter hör separatutställningar på Finlands viktigaste konstmuseer och nu senast en imponerande helhet i Helsingfors konsthall. 

Mer information

•    arkitektur och formgivning: chef för konststöd Henri Terho, Taike, tfn 0295 330 901
•    film- och mediekonst: specialsakkunnig Sari Ilmola, Taike, tfn 0295 330 830
•    scenkonst: specialsakkunnig Marja Susi, Taike, tfn 0295 330 894
•    litteratur: specialsakkunnig Katariina Kummala, Taike, tfn 0295 330 812
•    visuell konst: specialsakkunnig Kirsi Väkiparta, Taike, tfn 0295 330 724
•    barnkultur: chef för konststöd Henri Terho, Taike, tfn 0295 330 901
•    multikonst: specialsakkunnig Tuulikki Koskinen, Taike, tfn 0295 330 728
•    musik: specialsakkunnig Salla Mistola, Taike, tfn 0295 330 875
•    serie- och illustrationskonst: specialsakkunnig Tuulikki Koskinen, Taike, tfn 0295 330 728
•    konstens samhällspåverkan: chef för konststöd Henri Terho, Taike, tfn 0295 330 901