Person

Antti Huntus

Befattning
Specialsakkunnig
Henkilön kasvot.
Telefonnummer

0295 330 810

E-postadress

Jag jobbar som specialsakkunnig och chef med ansvar för tjänster inom offentlig konst och kommunernas kulturtjänster. Jag främjar även åtgärder för hållbar utveckling och samarbetar med Museiverket (bl.a. immateriellt kulturarv).

Arbetet omfattar utveckling, administration och referensgruppsarbete och jag koordinerar bland annat ämbetsverkets samarbete med landskapsförbund och kommuner. Jag deltar i utvecklingen av konstförvaltningen i olika expertgrupper i statsförvaltningen och ansvarar för att leda ämbetsverkets team för hållbar utveckling.