Person

Eva-Maria Hakola

Befattning
Utvecklingschef
Telefonnummer

0295 330 702

E-postadress

Jag jobbar som Taikes utvecklingschef och ingår i ledningsgruppen. Jag ansvarar för informations- och evenemangstjänster samt för ämbetsverkets IKT, bl.a. när det gäller Valtoris verksamhet. Jag är närmaste chef för de ovan beskrivna tjänsternas sakkunniga.