Person

Kaija Rensujeff

Befattning
Specialsakkunnig
Kaija Rensujeff
Telefonnummer

0295 330 721

E-postadress

Mitt arbete är inriktat på att producera information om faktorer kring konstnärernas ställning och verksamhetsmiljö. Tillsammans med forskare från Cupore tar jag fram den årliga Konst- och kulturbarometern. I mina uppgifter ingår också uppföljning och utvärdering av Taikes olika experiment och pilotprojekt.