Person

Tomi Aho

Befattning
Specialsakkunnig
Telefonnummer

0295 330 850

E-postadress

Jag jobbar som specialsakkunnig, koordinator och chef för utvecklingsprogrammet för kulturell mångfald och mobilitet. I mitt arbete främjar jag förståelse för konstens mångfald, interkulturell dialog och samarbete mellan majoritets- och minoritetskulturer. Jag främjar också konstnärers mobilitet och internationella nätverkande.

Jag ingår i internationella nätverk och deltar i projekt som främjar internationell växelverkan och konstnärers mobilitet. Vi främjar kulturell mångfald genom att bland annat anordna evenemang och workshoppar som skapar möjligheter till interkulturell dialog genom konst. I våra projekt koordinerar vi nätverk och samarbete bland exempelvis konstnärer med utländsk bakgrund, invandrare och specialgrupper. Vi har en nationell och internationell räckvidd.