Uutinen

Taike hakee juristia, johdon koordinaattoria ja erityisasiantuntijaa

Juristin tehtävänä on hyvien juridisten prosessien varmistaminen. Johdon koordinaattori toimii johtajan ja johtoryhmän työn tukena. Erityisasiantuntija toimii Luova verkko -hankkeen hankepäällikkönä.

Juristin tehtävänä on hyvien hallinnollisjuridisten prosessien varmistaminen. Juristi toimii johtoryhmän juridisena tukena ja neuvoo lainsäädännön soveltamisessa. Juristi osallistuu tarvittaessa virastoa tai toimialaa koskevaan lainvalmistelutyöhön. Tehtävä sijoittuu viraston yhteisten palveluiden vastuualueelle ja sijoituspaikkana on Helsinki. Hakuaika päättyy 28.11. klo 16.15 ja tehtävä alkaa 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan. Hakuilmoitus valtiolle.fi-palvelussa.

Johdon koordinaattori toimii johtajan ja johtoryhmän työn tukena. Keskeisiä tehtäviä ovat johtoryhmän työhön liittyvät valmistelu-, esittely-, viestintä- ja seurantatehtävät, asiakirjahallintoon liittyvä koordinaatio sekä johdon suunnittelun vuosikellon ylläpito. Tehtävä sijoittuu viraston yhteisten palveluiden vastuualueelle Helsingin toimipisteeseen ja on kahden vuoden määräaikainen sijaisuus. Hakuaika päättyy 28.11. klo 16.15 ja tehtävä alkaa 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan. Hakuilmoitus valtiolle.fi-palvelussa.

Erityisasiantuntija toimii Luova verkko -hankkeen hankepäällikkönä vuosina 2023-2025. Luova verkko on ESR+-ohjelmakauden Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teeman koordinaatiohanke. Erityisasiantuntijan tehtävänä on vastata hanketiimin toiminnasta ja toteuttaa koordinaatiohanketta ohjausryhmän asettamien tavoitteiden ja hankesuunnitelman mukaisesti. Sijoittumispaikka neuvotellaan osana rekrytointiprosessia. Erityisasiantuntijan toimialueena on koko maa ja tehtävä edellyttää matkustamista. Hakuaika päättyy 23.11.2022 16.15 ja tehtävä alkaa 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan. Hakuilmoitus valtiolle.fi-palvelussa.