Uutinen

Taike käynnistänyt kaksi alueellista kehittämishanketta

Taiteen edistämiskeskus on käynnistänyt kaksi uudenlaista alueellista kehittämishanketta. Niiden tavoitteena on vahvistaa Taiken alueellista läsnäoloa ja vaikutusta. Hankkeet sijoittuvat Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan sekä Etelä-Savoon, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan.

Alueelliset kehittämishankkeet ovat kolmivuotisia. Hankkeisiin on rekrytoitu neljä määräaikaista asiantuntijaa. Kummallekin alueella toimii taideasiantuntijan ja taiteilija-asiantuntijan muodostama työpari. 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa taiteilijaverkostoja alueella, tukea taiteilijoiden ja tuottajien yhteisiä toimintatapoja sekä parantaa taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä. Pääpaino on erityisesti Varsinais-Suomessa maakuntakeskuksen ulkopuolella ja Satakunnassa sekä niissä taiteenaloissa, joiden asema alueella kaipaa vahvistusta. Työparina hankkeessa toimivat kuvataiteilija Ville Kirjanen ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiina Puranen Turun toimipisteessä. 

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Sillanrakentajat-kehittämishankkeen tavoitteena on kasvattaa taiteen moniammatillisia verkostoja sekä taiteilijoiden yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Hankkeessa työskentelevät teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia-Mari Mäkinen Joensuun toimipisteessä sekä näyttelijä Virpi Rautsiala Kuopion toimipisteessä.

Myöhemmin työskentelytapaa on tarkoitus laajentaa vuorollaan myös muille alueille. Taiteen edistämiskeskuksen aluetyö painottuu yhä enemmän yksittäistä maakuntaa suurempiin aluekokonaisuuksiin. 

– Kehittämishankkeiden ytimenä on tunnistaa alueilla aiempaa suunnitelmallisemmin yhteistyöverkostoja, joissa Taiken työpanoksella saadaan aikaan pysyviä uusia rakenteita, toteaa taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho.

Kehittämishankkeita on suunniteltu yhdessä alueellisten taidetoimikuntien kanssa ja maakuntien yhteistyöverkostoille suunnattujen kyselyjen avulla. Työtavan edelläkävijä Taikessa on ollut Lapin sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa käynnissä oleva audiovisuaalisten tuotantojen käsikirjoitushanke Filmiapaja.

Lisätietoja: taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho, [email protected], p. 0295 330 901