Publikation

Taiteen ja kulttuurin barometri 2023 - Taiteilijan työn monet muodot

Vuoden 2023 barometrissa keskityttiin taiteilijoiden työskentelyyn ja sen moninaisuuteen. Barometrikyselyyn vastasi syksyllä 2023 yhteensä 1 417 taiteilijaa.
Taiteen ja kulttuurin barometrin 2023 kansi. Piirroskuva, jossa lyijykynät muodostavat pylväskaaviomaisen rivistön. Taustalla ruudukkoa ja aaltoilevia muotoja.

Typ av publikation

PDF

Författare

Minna Ruusuvirta, Anna Kanerva, Kaija Rensujeff ja Aino Leppänen

Utgivare

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus

Publikationstid och -plats

Helsinki 2024

Vuoden 2023 barometrin teemana on taiteilijan työn monet muodot. Barometrikyselyyn vastasi syksyllä 2023 yhteensä 1 417 taiteilijaa. Raportissa tarkastellaan taiteenalojen ylittämistä ja toimimista monitaiteisesti, työn sisältöjä ja toimialoja, joilla taiteilijat työskentelevät sekä moninaisia tulolähteitä ja ansainnan malleja.

Yhteenveto tuloksista

  1. Monitaiteisuus on monille luonnollinen osa taiteellista työskentelyä, joskus myös taloudellinen välttämättömyys.
  2. Taiteilijat toimivat laajasti yhteiskunnan eri aloilla, taiteen tekemisen rinnalla tehdään paljon muuta työtä.
  3. Taiteen tekemistä mahdollistava työ vie paljon aikaa, töiden ja tehtävien moninaisuus edellyttää monenlaista osaamista.
  4. Taiteilijoille tyypillistä on toimia useissa eri työmarkkina-asemissa ja saada tuloja monista eri lähteistä.