Nyhet

Den reviderade Handboken om enprocentsprincipen erbjuder en översikt över modellerna för genomförande av offentlig konst i Finland

Handboken om enprocentsprincipen är en praktisk handbok som hjälper alla aktörer att genomföra konstprojekt i bebyggda miljöer, till exempel på bostadsområden, i skolor och på offentliga platser.

Handboken, som ges ut på webben, består av två delar. Handboken om enprocentsprincipen för beställare av konst presenterar de vanligaste modellerna för finansiering av konst och metoderna för beställning av konst som används i Finland. Publikationen ger praktiska råd till alla som är intresserade av att arbeta för att introducera konst i den bebyggda miljön. 

Handboken om enprocentsprincipen för konstnärer är en praktisk handbok för bildkonstnärer och formgivare som vill skapa offentliga konstverk. Handboken beskriver systematiskt hela processen från anknytningen av konsten till byggprojektet, ingåendet av avtalet, agerandet på byggarbetsplatsen och upprätthållandet av konstverket under hela dess livscykel. 

Konstnärsgillet i Finland publicerade i samarbete med Centret för konstfrämjande en reviderad upplaga av handboken i november 2019. 

Uppgifterna i den reviderade handboken har kontrollerats och uppdaterats så att de redogör för de aktuella fenomenen inom den offentliga konsten i Finland. I boken finns nu nya kapitel till exempel om den offentliga konsten i sjukhusprojekt och om principer för offentlig konst som blivit allt vanligare i kommuner och städer. Den ursprungliga handboken, som utkom 2015, var slutpublikationen av projektet En procent till konsten. 

Handboken om enprocentsprincipen har visat sig vara en viktig grundläggande handbok inom den offentliga konsten. Den används av konstnärer, beställare av konst, byggherrar och andra instanser som verkar inom offentlig konst. 

Den offentliga konstens popularitet har fortsatt att öka sedan den första upplagan av handboken utkom år 2015. Under de senaste åren har nya verksamhetsmodeller som binder samman konst och byggande utvecklats i snabb takt i städer och kommuner. Såväl metoderna för att beställa och finansiera konst samt till exempel begreppen i branschen har blivit mer professionaliserade och mångsidigare under de senaste åren. 

Publikationer i PDF-format:

Handbok om enprocentsprincipen i Finland för bestallare av konst
Handbok om enprocentsprincipen i Finland för konstnärer