Nyhet

Joonas Hyvönens verk hämtar inspiration ur spelvärlden och inleder ett projekt för uppslukande konst i Kuben på Ode

Bildkonstnären Joonas Hyvönen utmanar oss med medvetet absurda grepp att begrunda alternativa framtidsvisioner. Metoder lånade från spelvärlden erbjuder förfrämligande och trygga sätt att uppleva klimatförändringen och ökade vattennivåer.

Joonas Hyvönens konstverk God’s Flat Earth Is Drowning visas i Centrumbiblioteket Odes utrymme Kuben, 3-29.7.2020.

God’s Flat Earth Is Drowning behandlar klimatförändringen och klimatångest genom att länka samman åskådaren med visioner av en spekulativ framtid och propaganda. Konstnären har gjort bruk av 3D-modellering i ett verk som rör sig mellan det verkliga och overkliga, i terrängen mellan realism och simulation. Genom användningen av en spelmotor som genererar dialog blir varje enskild visning av verket unikt.

Hyvönen själv beskriver verket så här: ”Det har regnat i dagar i sträck, jorden är platt, alla vattnets avrinningsvägar är blockerade av avfall, och varenda dusch, vattenglas och urinering i buskarna leder till att havsnivån bara stiger. I andra våningen på Ode har en liten, brokig skara människor samlats med målet att söka en gemensam lösning på och utväg ur den ekologiska katastrof som hotar dem.”

Joonas Hyvönens (f. 1990) konstverk inkorporerar ofta digitala teknologier som sätts i relation till andra fenomen, och koncentrerar sig på interaktionen mellan användare och användargränssnitt. Hyvönen har tagit en magistersexamen inom bildkonst vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi 2016 och tagit del av utställningar både i Finland och utomlands.

Projektet Mediekuben hämtar mediekonst till Ode

Hyvönens verk är en del av projektet Mediekuben, som koordineras av länskonstnären Annika Dahlsten. Mediekuben hämtar in uppslukande eller så kallade immersiva konstverk till Odes utrymme Kuben, vars väggar består av smartglas.​​

Projektet arrangerade en verkstad i immersiv konst för sex olika konstnärer, som mynnade ut i ett flertal föreslagna verk. Därefter har projektets ledare och kuratorer, mediakonstnären Jukka Hautamäki och medieproducenten Marko Tandefelt, valt ut två förslag som ska förverkligas.

Joonas Hyvönen och Ami Lindholm planerar sina verk uttryckligen för att förevisas i Kuben på Ode, vars teknologiska kapacitet är fenomenal. Verken tar interaktionen mellan publiken och verken i beaktande på ett helhetligt sätt, samt uppmärksammar insiktsfullt aktuella fenomen och idéer. Joonas Hyvönens utställning är öppen mellan den 3-29.7. Ami Lindholms utställning, med temat föräldraskap, öppnar i augusti 2020. AVEK och Taike stöder produktion av konstverken.

Projektet Mediekuben förverkligas i samarbete mellan Centret för konstfrmjande, Helsingfors Centrumbibliotek Ode, Konstnärsföreningen MUU rf. samt Konstuniversitetet. Projektet är en del av Centret för konstfrämjandes utvecklingsprogram för konstnärsexpertis och konstförmedling.​ 

Joonas Hyvönen intervjuas på Helsingfors-kanalen den 30.6 kl. 13.

Helsingfors-kanalen sänder en konstnärsintervju med Joonas Hyvönen live, där han berättar om sitt arbete, om verket i fråga samt om dess teman. Som intervjuare fungerar bibliotekarien och konstnären Tuukka Haapakorpi. Intervjun går på finska. (https://www.helsinkikanava.fi/fi)

Utställningens öppethållningstider

Utställningen är öppen 3.-29.7.2020 mån-fre kl. 8-20 och lör-sön kl. 10-18. Adressen är Centrumbiblioteket Ode, Tölöviksgatan 4, Helsingfors.

För ytterligare information

Joonas Hyvönen
050 3808985
email(at)joonashyvonen.com

Länskonstnär Annika Dahlsten
Centret för konstfrämjande
0295 330 907
annika.dahlsten(at)taike.fi

Specialbibliotekarie Sanna Huttunen
Centrumbiblioteket Ode
040 186 3042
sanna.m.huttunen(at)hel.fi

Mera om utställningen vid Odes sidorna.