Nyhet

Konstnärspension ansöks nu i e-tjänsten

Konstnärspension från och med början av 2021 ansöks från Taike 1–30 september 2020. Sökande ska logga in i Taikes e-tjänst under september och fylla i ansökan där.

Den elektroniska konstnärspensionsansökan öppnas för ifyllning i e-tjänsten 1 september. Inloggningen i e-tjänsten görs med nätbankskoder, mobilcertifikat eller personkort. Det går smidigt att använda e-tjänsten och ansökan kan också kompletteras på nätet.
Den fullständiga ansökan ska skickas elektroniskt till Taike före ansökningstidens slut. Ansökningsformuläret i e-tjänsten stängs 30 september kl. 16. Det är bäst att skicka ansökan i god tid, för på sista ansökningsdagen kan e-tjänsten överbelastas.

Endast ansökningar som inlämnats i tid behandlas

Syftet med den elektroniska tjänsten är att säkerställa att ansökningarna kommer fram i tid och kan tas med i behandlingen. Tidigare år har konstnärspension gått att ansöka endast på pappersblankett. Ifjol ansökte 528 konstnärer konstnärspension.

Om en konstnär inte har möjlighet att ansöka konstnärspension i Taikes e-tjänst, går det att beställa en pappersblankett från kundtjänsten under ansökningstiden. Blanketten skickas till sökande per e-post eller post.

Besluten om konstnärspensioner fattas inom februari och genast när beslutet finns att läsa i e-tjänsten får de sökande ett meddelande till den e-postadress de uppgett. Pensionerna utbetalas retroaktivt från och med 1 januari 2020.

har publicerats på Taikes webbplats www.taike.fi.

Ytterligare information: asiakaspalvelu@taike.fi eller tfn 0295 330 700.