Nyhet

Pirjo Honkasalo blir konstakademiker

Republikens president Sauli Niinistö har på framställning av konstrådet beviljat filmregissören, filmfotografen Pirjo Honkasalo titeln akademiker. Honkasalo tar emot hederstiteln akademiker vid en tillställning som ordnas senare.

Konstrådets motivering till Honkasalos hederstitel var, att Pirjo Honkasalo (f. 1947) är en känd filmskapare och en internationellt uppskattad dokumentarist. Honkasalos filmiska berättarröst och egenartade formspråk har gett upphov till exceptionellt starka filmer under flera årtionden. Honkasalo är en flerfaldig vinnare av Jussi-priset och hennes filmer har visats på flera av världens viktigaste filmfestivaler. 

Pirjo Honkasalos långa karriär som regissör och skapare av dokumentär- och fiktionsfilmer är exceptionellt internationell. Hennes filmer behandlar människolivets innersta väsen och det allmänmänskliga som förenar oss alla. Honkasalos filmer undviker inte heller svåra teman. Som ett exempel på detta kan nämnas skildringen av barnens värld i krigets Ryssland och Tjetjenien i filmen Melancholia 3 rum (2004).

Utöver sitt konstnärliga arbete har Honkasalo undervisat framtida generationer av filmskapare och deltagit aktivt i samhällsdebatten med hjälp av sin konst. I egenskap av akademiker kan Pirjo Honkasalo berika Finlands konstliv med sin förmåga att ta tag i aktuella ämnen och försvara de mänskliga rättigheterna.

Elva personer kan samtidigt vara konstakademiker. Republikens president förlänar hederstiteln akademiker åt en synnerligen välmeriterad konstutövare på framställning av konstrådet.

De övriga konstakademikerna är konstnären Eija-Liisa Ahtila, fotografen Carl-Johan (Caj) Bremer, textil- och modekonstnären Vuokko Eskolin-Nurmesniemi, konstgrafiken Outi Heiskanen, författaren Kirsi Kunnas-Syrjä, danskonstnären, professor Marjo-Leena Kuusela-Kitti, arkitekten Juha Leiviskä, teaterregissören Ralf Långbacka, författaren Hannu Mäkelä samt kapellmästaren Jorma Panula. I februari 2019 meddelade filmregissören Aki Kaurismäki till republikens president att han avstår från titeln akademiker.