Nyhet

Sammanslutningar som ansöker Taike-bidrag behöver Suomi.fi-fullmakter

Sammanslutningar loggar in på Taikes e-tjänst med hjälp av Suomi.fi-identifiering. Sammanslutningar som inte själva kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter kan nu göra ansökan om det i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden.

Suomi.fi-fullmakten ger personer rätt att sköta ärenden för sammanslutningen i e-tjänsten. De som har namnteckningsrätt i föreningen ska ge fullmakt i tjänsten till personer som får hantera ärenden för föreningen. 

Sammanslutningar som inte själva kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter kan nu göra ansökan om det i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden. Sådana sammanslutningar är exempelvis kommuner samt föreningar vars namntecknare enligt föreningsregistret inte har rätt att ensam representera föreningen. 

Anvisningar för att ge Suomi.fi-fullmakter finns på Suomi.fi-webbplatsen: .