Person

Heikki Korhonen

Befattning
Personalchef
Heikki Korhosen kasvot.
Telefonnummer

0295 330 871

E-postadress

Jag jobbar som personalchef och ansvarar för Taikes personaltjänster och utvecklingen av dem. Centrala uppgifter är utveckling av olika HR-processer och arbetstrivsel samt övriga löpande personalärenden. Jag är också ämbetsverkets arbetarskyddschef, ingår i ledningsgruppen och är den företrädare för arbetsgivaren som avses i Taike-förordningen.