Skattefria konsttävlingar

Ansökningstid

1.6.2021–31.8.2021

Förslagen ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00. Förslagen skickas per e-post till Taikes registrator på adressen kirjaamo@taike.fi. Om förslaget kommer för sent kan det inte beaktas vid ärendets behandling.

Förslag (pdf 230 kt)

För vem

Sammanslutningar och andra arrangörer av konsttävlingar kan ansöka om skattefrihet för sina tävlingspris genom att lämna in ett förslag till Centret för konstfrämjande senast 31.8.2021 kl. 16.

Skattefrihet ansöks för pris som delas ut under 2022.

Centret för konstfrämjande föredrar ärendet för undervisnings- och kulturministeriet. Vid behov hör Taike statens konstkommissioner i ärendet. Det slutliga beslutet fattas av finansministeriet på föredragning från undervisnings- och kulturministeriet.

För vad

Finansministeriet utser årligen de konsttävlingar, vilkas pris inte anses vara skattepliktig inkomst enligt 83 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

Tävlingarna bör vara:

  • konstnärligt betydande
  • nationella eller internationella konsttävlingar.

För hederspris ansöks inte skattefrihet. Det finns separata bestämmelser om deras skattefrihet.

Tävlingarna uppräknas i finansministeriets förordning som utfärdas årligen. Förordningen gäller beskattningen 2022.

Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2022

På blanketten ska uppges

  • konstarten som tävlingen gäller
  • tävlingens officiella namn
  • tävlingsarrangörens namn
  • tävlingens tidpunkt

Vad ska bifogas

Bifoga tävlingens regler eller mer information om tävlingens regler och principer.

När du har skickat blanketten till Taike, får du via e-post en länk för komplettering av uppgifter som du ska använda för att komplettera förslaget senast inom en vecka efter ansökningstidens slut.

Meddelande om beslutet

Finansministeriet offentliggör beslutet genom en förordning senast i januari. Enskilda sökande meddelas inte separat om beslutet.

Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2022

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Senast ändrad: 11.04.2022

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer