Evenemang

Ekon – exponeringar och synkronicitet i Ode

Kaikuja – Ekon – Echoes är ett konstprojekt som förtätar det mångåriga samarbetet mellan Centrumbiblioteket Ode och Centret för konstfrämjande. Ekon kulminerar i bildkonstnären Niko Luomas utställning Faith is a Blindspot of Permanence 6–30.10 i utrymmet Kuben i Ode. Under hela projektets gemensamma avslutningstillställning i Ode den 27 oktober släpps publikationen Kaikuja – Ekon – Echoes, som samlar det mångåriga samarbetets upphovspersoner och verk.
Henkilö soittaa saksofonia taideteoksen edessä.

Evenemangsdetaljer

Evenemangets dag

tors, 2022-10-06 på 08.00 — sön, 2022-10-30 på 20.00

Plats

Centrumbiblioteket Ode, Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors

Typ av evenemang

Publikevenemang

Den tre år långa, omväxlande serien av utställningar, verkstäder, framträdanden och föreläsningar har fördomsfritt sammanfört experter från olika områden och bjudit en stor publik på multikonstnärliga upplevelser. Ekon är ett koncentrat av ett projekt för teknisk konst med betoning på att förena nya sorters expertis och på nya öppningar såväl inom mediekonst, animation som interaktiv konst.

Faith is a Blindspot of Permanence

Niko Luoma
Arbetsgrupp
Ljudvärld: Timo Lassy
Tekniskt genomförande: Teemu Nurmelin och Sami Hagelberg
Kuratering: Aura Seikkula

Niko Luoma använder kamera, ljus och film i en analog arbetsprocess. Luoma konstruerar sina verk med flera överlappande exponeringar på en bild och en film. Han säger att hans arbete tekniskt sett sker inne i kameran, inte bakom eller framför den. Här blir exponeringen själva innehållet och processen manifesteras i bilder.

I Kuben visas Luomas helt nya verk, Faith is a Blindspot of Permanence, som är ett konstant flöde av sådana bilder. De fångar seendets hastighet, hörselns hastighet och hastigheten hos det att existera i rummet.

Faith is a Blindspot of Permanence är också ett samarbete av nytt slag. Saxofonisten och kompositören Timo Lassys omgivande ljudvärld skapar dialog med verkets bildvärld.

”Minnets nu och gränser kan fungera som vidare begrepp för att beskriva verket. Avsikten är att hålla kvar betraktarens fokus på nuet genom att variera och upprepa enkla men specifika former och färger som slumpmässigt förnyas utan särskilt slut. Timo Lassys ljudspår är ett improviserat resultat av den här upplevelsen, och avspeglas på den visuella helheten utan synkronisering. Jag ville skapa ett verk som kan vara både en visuell och en auditiv upplevelse av nuet”, säger Luoma.

Centrumbiblioteket Ode
Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors
[email protected]
09 310 85000

Öppet: må-fre 8–22, lö-sö 10–20

Mer information

Sanna Huttunen 
Specialbibliotekarie, Centrumbiblioteket Ode, sanna.m.huttunen(a)hel.fi, tfn 040 186 3042  

Annika Dahlsten 
länskonstnär, Centret för konstfrämjande, annika.dahlsten(a)taike.fi, tfn 02 9533 0907

Huvudarrangör: Centralbiblioteket Ode och Centret för konstfrämjande