Blogi

Unelmointia, ongelmien tunnistamista ja ESR+-maailman kartanlukutaitoja

Kokemuksia luovien alojen hakemussparrauksista

Rahoituksen hakeminen on oma prosessinsa, joka on tuttua taiteen, kulttuurin ja luovan alan ammattilaisille. Usein siihen yhdistyy kumppanuuksien hakua, idean esittelyä uudestaan ja uudestaan, epävarmuutta, innostusta sekä näkökulmien puntarointia ja kiepsauttamista. Samanlaisia tunteita ja vaiheita tunnistimme myös Taiken Luovan verkko -hankkeen kohtaamisissa ESR+-hankehakijoiden kanssa.
Yksityiskohta nykytaiteilijan teoksesta
Yksityiskohta Sasha Huberin teoksesta. Kuvaaja: Kai Widell.

Keväällä 2023 järjestimme Luovassa verkossa hakemussparrauksia, joissa osallistujat pääsivät kehittämään hankeideaansa ja -hakemustaan valtakunnallisen Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ESR+-teeman näkökulmasta. 

Sparrauksessa hakijat saivat tukea hakemuksen kirjoittamiseen ja konkreettisia vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin. Jokaisessa kohtaamisessa oli mukana kaksi sparraajaa nelihenkisestä Luova verkko -tiimistä.

Monelle luovan alan ammattilaiselle kyseinen haku on ollut odotetusti ensimmäinen ESR+-rahoitushaku. Sparrauksissa pääsimme siis toteuttamaan Luovan verkon tehtävää ESR+-maailman ja luovien alojen kentän välisenä sillanrakentajana.

Tukea ja ESR+-kielen selkeyttämistä

Sparraamisessa on kyse kuuntelemisesta, tukemisesta ja auttamisesta. Se on oivaltamaan ohjaamista, oikeiden kysymysten esittämistä, valmentamista sekä sparrattavan lempeää puskemista kohti tavoitettaan.

Meillä Luovassa verkossa sparraamiseen yhdistyy myös monelle vieraan ESR+-kielen selkeyttämistä ja idean tarkastelua ESR+-kriteerien näkökulmasta. Autamme hakijaa pohtimaan esimerkiksi ongelmanasettelua ja kohderyhmälähtöisyyttä tai vaikkapa rahoituksen horisontaalisia periaatteita. Lisäksi muistutamme idean vaikuttavuuden kuvaamisesta, kuten hankkeen arvioinnista, tulosten juurruttamisesta ja jatkosuunnitelmista.

Sparraaminen on myös rajojen näyttämistä, etenkin kun kyse on tarkoista ESR+-hakukriteereistä. Toisinaan tämä tarkoittaa sitä, että hakija huomaa sparrauksen aikana, että hänen hankeideansa ei ole vielä täysin valmis. Ehkä hankeidea tarvitsee taukoa, uusia säikeitä ja lihaa vielä ohuen luurangon ympärille. Ehkä nämä hakijat palaavat kypsyneen idean kanssa Luovan verkon pariin seuraavalla hakukierroksella. Sparraajana ajattelen, että myös tällaiset kohtaamiset ovat arvokkaita hakijan mutta myös meidän sparraajien kannalta.

Hakijakohtaista ja tarvelähtöistä valmennusta

Luovan verkon sparrauksissa noudatettiin niihin suunniteltua rakennetta. Keskeistä oli kuitenkin mahduttaa 45 minuuttiin hakijan tarvetta kohtaavaa valmennusta ja tarjota konkreettista tukea esille nousseisiin kysymyksiin.

Useimpien hakijoiden tarve kohdistui selkeästi siihen, että ulkopuolinen henkilö lukee hakemuksen ja kertoo, mitä ymmärtää tekstin punaiseksi langaksi. Tämän jälkeen pohdimme hakijan kanssa näkökulman kirkastamista, kohderyhmien relevanssia ja muutoksia, joita hankkeen myötä saavutetaan. Ihan mahtavaa hommaa.

Moni hakija oli hakemuksensa kanssa jo pitkällä, mutta epäilyksen siemen oli noussut hakulomakkeen äärellä. ESR+-hakemusten hakulomake on hyvin spesifi, mutta merkkimääriltään paikoitellen avoin. Usean hakijan kanssa kävimme läpi hankeidean konkretisoinnin tärkeyttä ja sen jälkeen hakulomakkeen yksityiskohtia.

Sparrauksen tarve resonoi kentällä

Sparrauksissa saimme kuulla innostavia ja inspiroivia ideoita sekä hyvin erilaisia näkökulmia haasteisiin, joita hakijat olivat havainneet luovien alojen kentällä mutta myös laajemmin yhteiskunnassa. 

Pitkäkestoisen rahoituksen tarve on luovilla aloilla ilmeinen. Sparrattavat näkivät kehittämiskohteita etenkin kentän toimijoiden osaamisessa ja yhteistyötahojen luovuuspotentiaalin hahmottamisessa. Oli ilo huomata, kuinka he suhtautuivat ideoiden kehittämiseen ja rahoituksen mahdollisuuksiin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

Mitä me sitten opimme sparrauksista? Luova verkko -tiimiä yhdistää jatkuva tiedonjano, kyky reflektioon ja tiukkaan analyysiin työmme tarpeesta ja kohtaavuudesta alalla havaittujen tarpeiden kanssa. Pyrimme pitämään tuntosarvet pystyssä ja havaitsemaan herkästi erilaisia kaipauksia, avunhuutoja ja konkreettisia tarpeita kentän kehittämiskohdista. 

Saamamme palaute oli pääasiassa positiivista. Etenkin siitä, että ymmärryksemme hankekielen ja luovien alojen kentästä auttoi hakijaa jäsentämään hakemustaan. Kiitosta saimme myös kehittävästä kritiikistä, jota toteutimme kysymysmuotoisella ohjaamisella. Moni hakija innostui myös selkeästä tehtävälistasta, joka heille sparrauksessa muodostui hakemusprosessin loppumetreille. 

Kehitysehdotuksena toivottiin vastaavanlaista sparrausta aiemmin, laajemmin tai vielä yksityiskohtaisemmalla tasolla. Sparrausten tarve resonoi siis kentällä, ja se tulee varmasti olemaan osa Luovan verkon toimintaa tulevaisuudessakin.

Kevään hakuun tuli yhteensä 81 hakemusta. Se on reilusti enemmän kuin aiempiin hakuihin. Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teeman rahoituksella on selvä tarve! Toivon ja odotan näkeväni monia sparrauksissamme olleita myös syksyllä rahoitusten selvittyä.

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen on yksi valtakunnallisista ESR+-teemoista. Vuosina 2021–2027 teemassa rahoitetaan hankkeita, joilla vahvistetaan luovia aloja ja luovaa taloutta sekä taide- ja kulttuurialan osaamista.

Luova verkko koordinoi teemaa. Tavoitteena on innostaa luovien alojen ammattilaisia hakemaan ESR+-rahoitusta. Luova verkko kokoaa rahoitetuista hankkeista verkoston, tukee hankkeiden yhteistyötä sekä levittää hankkeiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä.

Luova verkko -koordinaatiohanke