Projekti

Luova verkko -koordinaatiohanke

Taiteen edistämiskeskus koordinoi luovan ja kulttuurialan hankkeita Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmakaudella. Luova verkko -hanke tukee Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teeman varsinaisia hankkeita niissä syntyvien toimintamallien, palveluiden ja tuotteiden hyvien käytäntöjen levittämisessä sekä tulosten juurruttamisessa.
Hankkeen tila:
Käynnissä
Ajankohta:
-
Kuvituskuva. Kolme hahmoa turkoosilla taustalla.
Euroopan unionin osarahoittama -logo.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on valittu koordinoimaan valtakunnallista Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teemaa.

Taiken Luova verkko -koordinaatiohankkeen visiona on, että kulttuuri ja luovat alat synnyttävät uutta osaamista ja työtä sekä vahvistavat samalla Suomen ja sen eri alueiden veto- ja pitovoimaa. Luovien alojen osaajien törmäyttäminen koulutuksen, tieteen ja eri alueiden toimijoihin tuottaa uusia kulttuurisia ja sosiaalisia innovaatioita sekä liiketoimintamalleja.

Luovan verkon yhtenä tavoitteena on innostaa pienet ja keskikokoiset luovan ja kulttuurialan toimijat eri puolelta Suomea mukaan ESR+-hankehakuihin. Näillä toimijoilla on usein asiantuntijuutta ja loistavia ideoita, mutta ei välttämättä aina riittävää hankekokemusta. Erilaisille toimijoille tarvitaan kohdennettua ja systemaattista rahoitusneuvontaa, kestävyysajattelua sekä yhteiskehittämistä.

Luovan verkon tehtävänä on muun muassa

  • fasilitoida teeman valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden yhteistyötä
  • kerätä parhaita käytäntöjä muiden hankkeiden ja toimijoiden käyttöön.

Valtakunnallisen Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teeman ESR+-hankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Ohjelmakauden rahoitus hankkeille on yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin ideahaku ajalla 31.10.–2.12.2022. Varsinainen hankehaku on auki 15.3.–15.5.2023.

Taike toimii Luovassa verkossa välittäjän, ristiinpölyttäjän ja innostajan roolissa tähdäten siihen, että Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teeman tavoitteet toteutuvat ohjelmakauden aikana.

Taiken koordinaatiohankkeen budjetti on noin miljoona euroa. Hanketta varten Taikeen on perustettu neljän hengen projektitiimi. ESR+-koordinaatiohankkeen opit jäävät pysyvästi Taiken käyttöön.

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teemaa toteutetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjassa 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+), erityistavoite 4.2 Uutta osaamista työelämään. Teemasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

 

Luovan verkon sivusto

Luovan verkon sivuille on koottu tietoa teemasta, hakukierrosten aikatauluista sekä Luovan verkon tilaisuuksista.

Kuvituskuva. Hahmoja violetilla taustalla.

Projektin yhteyshenkilöt

Kuva
Henkilön kasvot.
Sofia-Charlotta Kakko
Tehtävänimike
Erityisasiantuntija

0295 330 912

Kuva
Henkilökuntakuvassa Pia Repo
Pia Repo
Tehtävänimike
Asiantuntija

0295 330 857

Kuva
Henkilön kasvot.
Milla Minerva Mertanen
Tehtävänimike
Erityisasiantuntija

0295 330 815

Kuva
Henkilön kasvot.
Milja Leskinen
Tehtävänimike
Viestintäsuunnittelija

0295 330 811

Projektiin liittyvää