Projekti

Luova verkko -koordinaatiohanke

Taiteen edistämiskeskus koordinoi luovan ja kulttuurialan hankkeita Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakaudella. Luova verkko -hanke tukee Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teeman varsinaisia hankkeita niissä syntyvien toimintamallien, palveluiden ja tuotteiden hyvien käytäntöjen levittämisessä sekä tulosten juurruttamisessa.
Hankkeen tila:
Käynnissä
Ajankohta:
-

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on valittu koordinoimaan valtakunnallista Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teemaa. Taiken Luova verkko -koordinaatiohankkeen visiona on, että kulttuuri ja luovat alat synnyttävät uutta osaamista ja työtä vahvistaen samalla Suomen ja sen eri alueiden veto- ja pitovoimaa. Luovien alojen osaajien törmäyttäminen koulutuksen, tieteen ja eri alueiden toimijoihin tuottaa uusia kulttuurisia ja sosiaalisia innovaatioita sekä uusia liiketoimintamalleja.

Koordinaatiohankkeen yhtenä tavoitteena on innostaa pienet ja keskikokoiset luovan ja kulttuurialan toimijat eri puolelta Suomea mukaan ESR+ -hankehakuihin. Näillä toimijoilla on usein asiantuntijuutta ja loistavia ideoita, mutta ei välttämättä aina riittävää hankekokemusta. Erilaisille toimijoille tarvitaan kohdennettua ja systemaattista rahoitusneuvontaa, kestävyysajattelua sekä yhteiskehittämistä. Koordinoivan hankkeen tehtävänä on muun muassa fasilitoida teeman valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden yhteistyötä sekä kerätä parhaita käytäntöjä muiden hankkeiden ja toimijoiden käyttöön.

Valtakunnallisen Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teeman ESR+ -hankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Ohjelmakauden rahoitus hankkeille on yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. Ensimmäinen vaihe on ideahaku, joka avataan ajalla 31.10.2.12.2022. Varsinainen hankehaku käynnistyy keväällä 2023. 

Taike toimii hankkeessa välittäjän, ristiinpölyttäjän ja innostajan roolissa tähdäten siihen, että Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teeman tavoitteet toteutuvat ohjelmakauden aikana. 

Taiken koordinaatiohankkeen budjetti on noin miljoona euroa, ja hanketta varten Taikeen perustetaan neljän hengen projektitiimi. ESR+-koordinaatiohankkeen opit jäävät pysyvästi Taiken käyttöön. 

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teemaa toteutetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjassa 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+), erityistavoite 4.2 Uutta osaamista työelämään. Teemasta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. 

Projektiin liittyvää

EU:n osittain rahoittama

Projektin yhteyshenkilöt

Pia Repon kasvot.
Pia Repo
Tehtävänimike
Asiantuntija

0295 330 857

pia.repo@taike.fi

Sofia-Charlotta Kakko
Tehtävänimike
Erityisasiantuntija

0295 330 912

sofia.kakko@taike.fi

Tomi Aho
Tehtävänimike
Erityisasiantuntija

0295 330 850

tomi.aho@taike.fi