ePressi-tiedotejakelupalvelun tietosuojaseloste

Rekisterin käyttötarkoituksena on Taiken mediatiedotteiden jakelu.

Rekisterin nimi

Taike tiedotejakelu / ePressi

Rekisterinpitäjä

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, 00531 Helsinki
Puhelin: 0295 330 900
Sähköposti: kirjaamo@taike.fi
www.taike.fi  

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Marko Pyy
Sähköposti: tietosuoja@taike.fi
Puhelin: 0295 330 900 (vaihde)

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käyttötarkoituksena on Taiken mediatiedotteiden jakelu.

Käsittelyn perusteena on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen ja Taiteen edistämiskeskukselle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

Henkilötietoja ei käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • sähköpostiosoite
  • nimi
  • media
  • luottamustehtävä tai muu vastaava tieto, esimerkiksi toimikunnan jäsenyys.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Jakelulista poistetaan, kun sitä ei enää tarvita tiedotejakelua varten. Yksittäinen vastaanottaja poistetaan hänen sitä pyytäessään tai jos osoite ei ole enää käytössä. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Voit lähettää tarkastuspyynnön tietosuojavastaavalle (yhteystiedot yllä). Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tee pyyntö kirjallisesti tietosuojavastaavalle (yhteystiedot yllä). Ilmoita korjauspyynnössä oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai täydennys. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Tietosuoja-asetuksen 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia itseään koskevan henkilötiedon poistamista rekisteristä.
Sinulla on oikeus vaatia Taikea poistamaan sellaiset itseäsi koskevat henkilötiedot, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella. Voit lähettää poistopyynnön kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@taike.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde 029 566 6700
Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi.