Dataskyddsbeskrivning för pressmeddelandetjänsten ePressi

Syftet är distribution av Taikes mediemeddelanden.

Registrets namn

Taikes distribution av pressmeddelanden/ePressi

Personuppgiftsansvarig

Centret för konstfrämjande (Taike), Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors. 0295 330900, [email protected], www.taike.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Marko Pyy, e-post [email protected], telefon 0295 330 900 (växel)

Syften och rättslig grund för behandlingen

Syftet är distribution av Taikes mediemeddelanden.

Behandlingens grund utgörs av utförande av uppdrag av allmänt intresse och användning av den offentliga makt som tillhör Centret för konstfrämjande, i enlighet med artikel 6 punkt 1e i dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Personuppgifter används inte till kommersiella marknadsföringssyften.

Personuppgifter som behandlas

Registret kan innehålla följande uppgifter:

  • e-postadress
  • namn
  • media
  • förtroendeuppdrag eller annan motsvarande information, exempelvis medlemskap i en kommission.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna överförs i regel inte till tredje parter.

Överföring av uppgifter utanför EU- eller EES-länder

Personuppgifterna överförs inte utanför EU- eller EES-länder eller till internationella organisationer.

Personuppgifternas förvaringstid

Distributionslistan raderas när den inte längre behövs för distribution av meddelanden. Enskilda mottagare raderas om de ber om det eller om adressen inte längre är i bruk. 

Lagenliga informationskällor

Uppgifterna har getts av den registrerade själv.

Automatiskt beslutsfattande

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande.

Den registrerades rättigheter

Rätt till granskning

Du kan skicka en begäran om att få granska dina uppgifter till den dataskyddsansvariga (kontaktuppgifter ovan). Bered dig på att bevisa din identitet.

Rätt att korrigera uppgifter

Du har rätt att korrigera dina personuppgifter som är oprecisa eller felaktiga. Lämna en skriftig begäran om korrigering till den dataskyddsansvariga (kontaktuppgifter ovan). I begäran anger du uppgiften som ska korrigeras och dess exakta ändring eller komplettering. Bered dig på att bevisa din identitet.

Rätt att radera uppgifter

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har registrerade personer rätt att kräva att deras personuppgifter raderas ur registret.

Du har rätt att kräva att Taike raderar sådana personuppgifter om dig som behandlas utifrån ditt samtycke. Du kan skicka en skriftlig begäran om radering till adressen [email protected].

Rätt att göra anmälan till tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlas lagstridigt an du göra en anmälan till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress PB 800, 00531 Helsingfors
E-post tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel 029 566 6700
Registratorskontor 029 566 6768

Närmare information om hur du gör en anmälan finns på hemsidan för dataombudsmannens byrå på adressen www.tietosuoja.fi/sv.