Julkaisu

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelma 2017-2020

Väliarviointiraportti

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen, Arja Laitinen, Lea Halttunen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2021

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelma (KUMOLI) perustettiin vuonna 2017 ja se on toinen Taiteen edistämiskeskuksen pysyvistä kehittämisohjelmista.

Kehittämisohjelman väliraportissa käydään läpi ohjelman keskeiset painopisteet ja toimet kansainvälisyyden ja liikkuvuuden sekä ohjelman keskiössä olevan kulttuurisen moninaisuuden osalta.
Väliraportti koostuu kehittämisohjelman keskeisten toimintojen kuvauksesta ja tunnusluvuista sekä ohjelmaan osallistuneiden itsearviointikeskustelun dokumentoinnista. Keskustelussa nostettiin esille muun muassa ohjelmatyöhön liittyneitä haasteita asetettujen tavoitteiden ja kohdennettujen resurssien osalta. Onnistumisia työn mittaan oli koettu esimerkiksi verkostojen kehittämisessä.

Väliraportin suosituksissa nostetaan esiin muun muassa kansainvälisyystiimin tai koordinaatioryhmän perustaminen. Lisäksi suositellaan läänintaiteilijoiden työnohjauksen vahvistamista.