Publication

Sanasto: Taide- ja kulttuurihallinnon sanastoa – Ordlista för konst- och kulturförvaltningen – Terminology for Arts and Cultural Administration – Lexique des organes administratifs et consultatifs du domaine de la culture et des arts

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Eija Ristimäki ja Tellervo Hyttinen (toim.)

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta ja Valtioneuvoston kanslia

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1998

ISBN

952-5253-02-3