Projekti

IKO - Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeet

Taike toteuttaa Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille –kokonaisuuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa toimijoiden ja alueiden kulttuurihyvinvointitoimintaa. Hankekokonaisuudet edistävät suoraan tai välillisesti taiteilijoiden työllistymistä kulttuurihyvinvoinnin toimialalla.
Hankkeen tila:
Päättynyt
Ajankohta:
-
Två personer dansar tillsammans och håller varandra i händerna. En kvinnlig danskonstnär i förgrunden, med ett entusiastiskt ansiktsuttryck. Bakom henne en äldre, gråhårig man som ler och styr kvinnan med sina händer.
Taiteen vaikutukset kohdistuvat ihmisen mieleen ja tunteisiin sekä kokemukseen elämänhallinnasta. Kuva: Matti Häyrynen

Taiteella ja kulttuurilla on vaikutusta ikäihmisten hyvinvointiin, toimintakykyyn ja terveyteen. Keskeisenä vaikuttavuustavoitteena on suunnata ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia iäkkäälle väestölle. 

Ikäihmisten laadukkaat palvelut sisältävät taidetta ja kulttuuria

Hankkeissa kehitetään kulttuurilähete- ja etsivän kulttuurityön toimintamalleja. Hankekokonaisuus kohdistuu osaltaan hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistoimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hankkeiden tuloksia ovat taiteellisen toiminnan ja koordinaation hyvät käytännöt, ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin laatusuositukset ja ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin Suomen mallin toimenpidesuositus.

Osana Kansallista ikäohjelmaa vuoteen 2030

Kulttuurihyvinvoinnin hankekokonaisuus on osa Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnoimaa Kansallista ikäohjelmaa. Ohjelmassa varaudutaan väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti. Ohjelman hankkeilla kannustetaan mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseen. Yhtenä tavoitteena on taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä palvelujärjestelmä. 

Kansallisen ikäohjelman (2021-2023) Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -IKO-hankkeiden loppuraportointi

Loppuraportoinnissa Taiteen edistämiskeskuksen ohjaamat IKO 1 (2021-2022) sekä IKO 2 ja IKO 3 (2022-2023) -hankkeet. Lataa ikäohjelman loppuraportointi.

Laadukkaat ikääntyneiden palvelut sisältävät taidetta ja kulttuuria – Suositus ikääntyneiden kulttuuripalveluiden Suomen malliksi

Ikääntyneiden kulttuuripalveluiden Suomen malli mahdollistaa jokaiselle ikääntyneelle saavutettavat kulttuuripalvelut elämäntilanteen huomioiden ja varmistaa kestävällä tavalla hyvän ja arvokkaan ikääntymisen.

Satu Kokkoniemi, Laadukkaat ikääntyneiden palvelut sisältävät taidetta ja kulttuuria – Suositus ikääntyneiden kulttuuripalveluiden Suomen malliksi

Lataa julkaisu 

Etsivä kulttuurinen vanhustyö -toimintamalli

Kuvassa on kaksi ikäihmistä ja nuorempi nainen, joka kutittelee edessään olevan miehen hiuksia huiskulla.

 

Etsivä kulttuurinen vanhustyö edistää ikääntyneiden toimintakykyä ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneen hyvä elämä sekä varmistaa kulttuuristen perusoikeuksien1 toteutuminen. Lisäksi tavoitteena on ennaltaehkäistä ikääntymisestä hyvinvoinnille, terveydelle ja osallisuudelle aiheutuvia haasteita. Etsivän kulttuurisen vanhustyön kohderyhmää ovat ne taiteelle ja kulttuurille avoimet yli 65-vuotiaat ikääntyneet, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ovat vaarassa passivoitua tai jäädä palveluiden ulkopuolelle.

Matti Selin ja Silva Siponkoski, Etsivä kulttuurinen vanhustyö - Toimintamallin kuvaus ja vinkkejä soveltamiseen

Lataa julkaisu