Projekti

IKO - Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeet

Taike toteuttaa Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille –kokonaisuuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa toimijoiden ja alueiden kulttuurihyvinvointitoimintaa. Hankekokonaisuudet edistävät suoraan tai välillisesti taiteilijoiden työllistymistä kulttuurihyvinvoinnin toimialalla.
Hankkeen tila:
Käynnissä
Ajankohta:
-
Kaksi ihmistä tanssivat yhdessä ja pitävät toisiaan käsistä. Tanssitaiteilija nainen etualalla, kasvoissaan innostunut ilme. Hänen takanaan ikääntynyt, harmaapäinen mies, joka hymyilee ja ohjaa käsillään naista.
Taiteen vaikutukset kohdistuvat ihmisen mieleen ja tunteisiin sekä kokemukseen elämänhallinnasta. Kuva: Matti Häyrynen

Taiteella ja kulttuurilla on vaikutusta ikäihmisten hyvinvointiin, toimintakykyyn ja terveyteen. Keskeisenä vaikuttavuustavoitteena on suunnata ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia iäkkäälle väestölle. 

Ikäihmisten laadukkaat palvelut sisältävät taidetta ja kulttuuria

Hankkeissa kehitetään kulttuurilähete- ja etsivän kulttuurityön toimintamalleja. Hankekokonaisuus kohdistuu osaltaan hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistoimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hankkeiden tuloksia ovat taiteellisen toiminnan ja koordinaation hyvät käytännöt, ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin laatusuositukset ja ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin Suomen mallin toimenpidesuositus.

Osana Kansallista ikäohjelmaa vuoteen 2030

Kulttuurihyvinvoinnin hankekokonaisuus on osa Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnoimaa Kansallista ikäohjelmaa. Ohjelmassa varaudutaan väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti. Ohjelman hankkeilla kannustetaan mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseen. Yhtenä tavoitteena on taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä palvelujärjestelmä. 

Kansallisen ikäohjelman (2021-2023) Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -IKO-hankkeiden loppuraportointi

Loppuraportoinnissa Taiteen edistämiskeskuksen ohjaamat IKO 1 (2021-2022) sekä IKO 2 ja IKO 3 (2022-2023) -hankkeet. Lataa ikäohjelman loppuraportointi.