Projekt

IKO – Kulturell välfärd för äldre-projekt

Taike genomför Kulturell välfärd för äldre-projekt som syftar till att stärka den kulturella välfärden för aktörer och områden. Projekten bidrar direkt eller indirekt till sysselsättning av konstnärer inom kulturell välfärd.
Projektstatus:
Över
Tidpunkt:
-
Två personer dansar tillsammans och håller varandra i händerna. En kvinnlig danskonstnär i förgrunden, med ett entusiastiskt ansiktsuttryck. Bakom henne en äldre, gråhårig man som ler och styr kvinnan med sina händer.
Konst påverkar människans sinne och känslor samt upplevelsen av balans i livet. Bild: Matti Häyrynen.

Konst och kultur påverkar äldres välfärd, funktionsförmåga och hälsa. De centrala effektmålen är att rikta in förebyggande åtgärder och åtgärder som förbättrar funktionsförmågan hos den äldre befolkningen. 

Kvalitetstjänster för äldre inkluderar konst och kultur

Projekten utvecklar koncept för kulturremissverksamhet och uppsökande kulturverksamhet. Projekten bidrar till välfärdsområdenas och kommunernas gemensamma verksamhet för att främja välfärd och hälsa. Projekten resulterar i god praxis för konstnärlig verksamhet och samordning, kvalitetsrekommendationer för äldre personers kulturella välfärd och en rekommendation om åtgärder för den finska modellen för äldres kulturella välfärd.

En del av Nationellt åldersprogram fram till 2030

Projekten för kulturell välfärd ingår i Nationellt åldersprogram som administreras av social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Programmet innehåller omfattande förberedelser för befolkningens åldrande. Projekten i programmet uppmuntrar till tryggandet av en så funktionsduglig ålderdom som möjligt. Ett av målen är ett ekonomiskt och socialt hållbart servicesystem. 

Slutrapportering av IKO-projekten inom Kulturell välfärd för äldre inom ramen för Nationellt åldersprogram (2021–2023)

Slutrapporten omfattar projekten IKO 1 (2021–2022) samt IKO 2 och IKO 3 (2022–2023) i regi av Centret för konstfrämjande. Ladda ner åldersprogrammets slutrapport (på finska).