Taiken valtionavustusten asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Asiointipalvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Taike vastaa asiointipalvelusta niiden valtionavustushakujen osalta, joita Taike hallinnoi.

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan

  • miten opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
  • mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on
  • miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Asiointipalvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) vastaa asiointipalvelusta niiden valtionavustushakujen osalta, joita Taike hallinnoi.

Miten saavutettava asiointipalvelu on?

Asiointipalvelun saavutettavuutta on parannettu huomattavasti vuoden 2021 aikana. Asiointipalvelu täyttää tällä hetkellä suurimman osan lain vaatimista kriittisistä A ja AA-tason saavutettavuuskriteereistä (WCAG-kriteeristö 2.1). Asiointipalvelun saavutettavuudesta on teetetty ulkopuolinen asiantuntija-arvio, jonka myötä olemme tunnistaneet asiointipalvelun saavutettavuuspuutteet.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

Kriteeri 1.4.11

Asiointipalvelun värien kontrastit eivät ole riittävät kaikkien ikonien, syötekenttien, linkkien, valintaruutujen ja painikkeiden osalta.

Kriteeri 3.3.1

Hakemuslomaketta täytettäessä virheellisesti täytetystä kentästä ei tule virheilmoitusta, kun lomake tallennetaan ja siirrytään seuraavalle sivulle. Virhe ilmoitetaan vain virheikonilla, ilman kuvaavaa tekstiä.

Kriteeri 3.3.3

Palvelussa tulevat virhetekstit eivät ole kaikissa tapauksissa riittävän informatiivisia.

Kriteeri 4.1.2

Omia tietoja tarkastaessa ruudunlukija ei saa tapahtuneesta virheestä ilmoitusta. Asiointipalvelun sivujen asettelua ei ole toteutettu nykyisten HTML-standardien mukaisesti.

Pdf-tiedostot

Asiointipalvelussa syntyvät ja sinne saapuvat pdf-tiedostot eivät ole kaikilta osin saavutettavia.

Saavutettavuus ei koske tiettyjä sisältöjä tai toimintoja

Asiointipalvelun kaikkia kriittisiä saavutettavuuspuutteita ei korjata. Asiointipalvelussa havaitut puutteet responsiivisuuteen liittyen (kriteerit 1.4.10 ja 1.4.4) jätetään toteuttamatta. Sivuston muuttaminen responsiiviseksi aiheuttaisi merkittäviä ja laajoja rakenteellisia muutoksia asiointipalveluun, mikä ei ole perusteltua ottaen huomioon asiointipalvelun jäljellä olevan lyhyen elinkaareen. Voit kuitenkin aina ottaa meihin yhteyttä ja pyrimme antamaan vaihtoehtoisen tavan hakea valtionavustuksia meiltä, jos nämä saavutettavuuspuutteet estävät asioinnin asiointipalvelussa.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat omiin havaintoihimme sekä kolmannen osapuolen tekemään arviointiin (2020) siitä täyttääkö asiointipalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Asiointipalvelu on julkaistu vuonna 2015 ja se jää todennäköisesti pois käytöstä vuonna 2023.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? – Anna meille palautetta

Jos löydät palvelusta puutteita, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, voit antaa siitä meille palautetta ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Vastaamme palautteeseen mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella asiakaspalvelu(at)taike.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palauteen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhelinnumero: 0295 016 000 (vaihde)

Tutustu myös