Tietoa erityisavustuksista harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan

Avustukset kohdennetaan harvaan asutun alueen kulttuuritoimintaan. Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset.

Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset.  Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta.  

Avustukset kohdennetaan harvaan asutun alueen kulttuuritoimintaan. Aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu-luokitukseen. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana isoista keskuksista ja alueen asutusrakenne on hajanaista. Eri alueiden sijoittumista luokittelussa voi tarkastella täällä.

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Avustukset on tarkoitettu: 

 • taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutuilla alueilla 
 • taide- ja kulttuurihankkeisiin, joissa toteutuu harvaan asuttujen alueiden asukkaiden osallisuus ja osallistuminen sekä paikallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen.

Hankkeen tulee kohdistua pääasiassa harvaan asutulle alueelle, ja sen hyödynsaajat ovat harvaan asutulla alueella. 

Avustuksen voi saada muun muassa: 

 • taiteilijoiden työllistämiseen
 • taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja osallisuuden vahvistamiseen
 • ympäristö- ja julkisiin taideteoksiin
 • yhteisötaideprojekteihin   
 • taiteilijaresidenssien kehittämiseen
 • taide- ja kulttuuritapahtumien kehittämiseen
 • kulttuurimatkailun kehittämiseen  
 • aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin
 • taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parantaviin investointeihin/hankkeisiin.

Myönnettävä avustus on vähintään 10 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin.