Tietoa erityisavustuksista harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan

Avustukset kohdennettiin harvaan asutun alueen kulttuuritoimintaan. Haku oli tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset.

Avustushaku oli tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset. 

Avustukset myönnettiin harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan. Aluemääritelmä pohjautui Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään kaupunki-maaseutu-luokitukseen. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana isoista keskuksista ja alueen asutusrakenne on hajanaista. Eri alueiden sijoittumista luokittelussa voi tarkastella täällä.

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset teki erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Avustukset on tarkoitettu: 

 • taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutulla maaseudulla 
 • taide- ja kulttuurihankkeisiin, joissa toteutuu harvaan asutulla maaseudulla asukkaiden osallisuus ja osallistuminen sekä paikallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen.

Hankkeen tuli kohdistua pääasiassa harvaan asutulle maaseudulle, ja sen hyödynsaajat ovat harvaan asutulla maaseudulla. 

Avustuksen voi saada muun muassa: 

 • taiteilijoiden työllistämiseen 
 • ympäristö- ja julkisiin taideteoksiin 
 • yhteisötaideprojekteihin   
 • taiteilijaresidenssien kehittämiseen 
 • taide- ja kulttuuritapahtumien kehittämiseen 
 • kulttuurimatkailun ja -reittien kehittämiseen 
 • aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin 
 • taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja osallisuutta parantaviin investointeihin ja hankkeisiin  
 • kuntien välisiin kulttuurin yhteistyöhankkeisiin.

Myönnettävä avustus oli vähintään 10 000 euroa. Avustusta ei myönnetty yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin. 

Avustus voidaan myöntää, jos sen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena hakijan saama muu julkinen tuki sekä toiminnan arviointi huomioon ottaen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.