Information om specialbidrag för kulturverksamhet på glest bebodd landsbygd

Bidraget var avsett för kulturverksamhet på glest bebodd landsbygd. Bidraget var avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.

Bidraget var avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag. 

Bidragen var avsett för kulturverksamhet på glest bebodd landsbygd. Områdesdefinitionen grundar sig på klassificeringen av stad och landsbygd som administreras av Finlands miljöcentral (SYKE). I utgångspunkt ligger områdena långt från stora centrum och områdets bosättningsstruktur är utspridd. Olika områdens placering i klassificeringen kan ses här.

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utfördes av Taikes sakkunniga. Besluten fattades av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

Bidragen är avsedda för: 

 • konst- och kulturprojekt på glest bebodd landsbygd
 • konst- och kulturprojekt som inkluderar invånares delaktighet och deltagande samt beaktar lokala förhållanden och utgångspunkter på glest bebodd landsbygd.

Projektet ska främst rikta sig till glest bebodd landsbygd och det ska gagna invånare på glest bebodd landsbygd.

Bidrag kan beviljas bland annat för: 

 • sysselsättning av konstnärer
 • förstärkning av konst- och kulturtjänsters tillgänglighet och av delaktighet
 • miljökonstverk och offentliga konstverk
 • samhällskonstprojekt   
 • utveckling av konstnärsresidens
 • utveckling av konst- och kulturevenemang
 • utveckling av kulturturism och kulturrutter
 • immateriella kulturarvsobjekt
 • investeringar/projekt som förbättrar konstens och kulturens tillgänglighet
 • samarbetsprojekt inom kultur mellan kommuner.

Det beviljade bidraget var minst 10 000 euro. Bidrag beviljades inte för kostnader för sammanslutningens stadgeenliga grundläggande verksamhet. 

Bidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till sökandes övriga offentliga stöd samt bedömningen av verksamheten. Bidragen är behovsprövade.