Henkilö

Virpi Rautsiala

Tehtävänimike
Taiteilija-asiantuntija
Puhelinnumero

0295 330 825

Sähköpostiosoite

Toimin taiteilija-asiantuntijana Sillanrakentajat-kehittämishankkeessa. Kehittämishanke kohdistuu erityisesti itäiseen Suomen kolmeen maakuntaan: Etelä-Savoon, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Hanke kestää kolme vuotta. Edistän työssäni taiteilijoiden ja taiteen asemaa yhteiskunnassa ja työelämässä. Pyrin hankkeen puitteissa lisäämään eri taiteilijoiden ja  taidealojen näkyvyyttä, vahvistamaan taiteentekijöiden työllistymistä ja saamaan luovaa ajattelua ja osaamista mukaan erilaisiin rakenteisiin.