Person

Virpi Rautsiala

Befattning
Sakkunnig konstnär
Telefonnummer

0295 330 825

E-postadress

Jag jobbar som sakkunnig konstnär i utvecklingsprojektet Brobyggarna. Utvecklingsprojektet riktar sig specifikt till de tre landskapen i östra Finland: Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen. Projektet pågår i tre år. I mitt arbete främjar jag konstnärernas och konstens ställning i samhället och arbetslivet. Inom ramen för projektet vill jag öka synligheten för olika konstnärer och konstnärliga discipliner, förbättra konstnärers sysselsättning och föra in kreativt tänkande och kreativa färdigheter i olika strukturer.