Tietoa taiteilijaeläkkeestä

Taiteen edistämiskeskus jakaa ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä. Eläkkeen saajan tulee olla vähintään 60-vuotias tai pysyvästi työkyvytön, minkä lisäksi hänen tulee asua tai olla asunut pysyvästi Suomessa.

Taiteilijaeläke myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Taiteilijaeläkettä ei kuitenkaan voi saada hakija, jonka eläketulot ja muut pysyvät tulot ylittävät tietyn tulorajan.

Eläkkeiden jakaminen perustuu vertaisarviointiin: valtion taidetoimikuntien jäsenet arvioivat hakijoiden taiteellista toimintaa. Eläkkeistä päättää Taiteen edistämiskeskus.

Vuosittain jaetaan yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä. Noin joka yhdeksäs hakija saa eläkkeen. Noin kolmannes taiteilijaeläkkeen saajista saa osaeläkkeen ja loput täyden eläkkeen. Viime vuosina taiteilijaeläkkeen saaneet ovat olleet keskimäärin 65−66-vuotiaita.

Keva maksaa kuukausittain taiteilijaeläkettä runsaalle tuhannelle taiteilijalle.

Taiteilijaeläkkeen tuloraja

Myönnettävän eläkkeen suuruuteen vaikuttavat hakijan eläketulot ja muut pysyvät tulot.

Jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläkettä lukuun ottamatta ovat alle 1 419,41  euroa kuukaudessa (2022), hän voi saada täyden eläkkeen. Jos hakijan tulot ovat 1 419,41−2 838,82  euroa kuukaudessa (2022), hän voi saada osaeläkkeen. Hakijalle, jonka tulot ovat tätä suuremmat, ei voida myöntää taiteilijaeläkettä.

Taiteilijaeläke kuukaudessa

Täyden taiteilijaeläkkeen suuruus on 1.1.2022 alkaen 1 419,41 euroa kuukaudessa. Osaeläke on siitä puolet, 709,70 euroa. Eläke on veronalaista tuloa.

Taike on jakanut taiteilijaeläkkeitä vuodesta 2016 alkaen. Aikaisemmin eläkepäätöksen teki opetus- ja kulttuuriministeriö. Eläkkeet perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä.

Aiemmat taiteilijaeläkkeen saajat löydät Myönnetyt apurahat ja avustukset -sivulta.

Oikeus eläkkeeseen ennen vuotta 2009 myönnetyn taiteilija-apurahan perusteella

Jos olet saanut viisivuotisen taiteilija-apurahan, joka on myönnetty ennen vuotta 2009, olet oikeutettu eläkkeeseen. Eläkettä haetaan Kevasta.  Katso lisätietoja Kevan sivuilta.

Viimeksi muokattu: 24.02.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku