Uutinen

Taike päätti vuoden 2024 määrärahojen jakautumisesta eri tukimuodoille

Vuonna 2024 Taiken määrärahoihin kohdistuu yhteensä 1,3 miljoonan euron leikkaus. Taike on arvioinut leikkausten kohdentamisessa eri taiteenalojen ja tukimuotojen tilannetta perustuen hakemusmäärien muutoksiin sekä arvioihin valtionavustusten tarpeesta.

Eduskunnan joulukuussa tekemä budjettipäätös määritteli määrärahojen jakautumisen kahdeksaan eri pääluokkaan. Päätöksessään Taike on nyt tarkentanut määrärahojen jakautumista eri taiteenaloille ja tukimuotoihin. Kyse on 24,7 miljoonan euron määrärahoista, jotka aiemmin myönnettiin veikkausvoittovaroina ja on nyt siirretty suoraan eduskunnan budjettiin. Niistä maksetaan taiteenalojen toiminta-avustukset, erityisavustukset, kohdeapurahat sekä niin sanotut temaattiset avustukset. 

Nyt tehdyt määrärahapäätökset koskevat syksyllä 2023 haettavana olleiden tukimuotojen kokonaisuutta. Esimerkiksi taiteilija-apurahojen, kuvataiteen näyttöapurahojen, kirjastoapurahojen ja ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrärahoihin ei kohdistu leikkauksia vuonna 2024.

– Päätöksessään Taike turvaa taideyhteisöjen monivuotiset toiminta-avustukset taidekentän jatkuvuuden varmistamiseksi. Samalla kaikilla taiteenaloilla pyritään turvaamaan myös uusiutuminen ja uusien toimijoiden nouseminen, sanoo Taiken johtaja Kaisa Rönkkö

Monivuotisten toiminta-avustusten lisäksi Taike päätti säilyttää nykytasolla tai lisätä joitain määrärahoja. Näitä ovat muun muassa mediataiteen määrärahat, kirjallisuuden ja taidejournalismin määrärahat sekä taiteenaloja yhdistävän monitaiteen määrärahat. Temaattisista tukimuodoista Taiken residenssiavustusten ja kulttuurisen moninaisuuden ja rasismin vastaisen toiminnan määrärahat pysyvät vuoden 2023 tasolla.

Leikkaukset kohdistuvat keskimääräistä enemmän Taiken myöntämiin palkintoihin, alueellisiin apurahoihin, muotoilun, sarjakuva- ja kuvitustaiteen sekä valokuvataiteen määrärahoihin ja kulttuurilehtien sekä verkkojulkaisujen määrärahoihin. Näiden leikkaukset ovat keskimäärin noin 10 prosentin luokkaa. 

Suurimmat yksittäiset muutokset koskevat mediataidetta, jonka tuki lisääntyy 10 prosentilla, ja muotoilua, jonka määrärahat vähenevät 17 prosentilla. 

Taiken tekemät ratkaisut perustuvat hakemusmäärien pitkäaikaisiin muutoksiin sekä Taiken tekemiin arvioihin valtionavustusten tarpeesta. Muuttuneessa budjettirakenteessaan Taike on pystynyt aiempaa paremmin arvioimaan taiteenalojen välistä tasapainoa ja pyrkinyt vahvistamaan taiteenalojen yhdenvertaista asemaa osana rahoittamaansa kokonaisuutta. Tavoitteena on erityisesti kohdeapurahojen osalta samankaltaiset myönteisten päätösten osuudet suhteessa hakemusmääriin eri taiteenaloilla. Alueellisten apurahojen määrärahaa Taike pienensi, koska apuraha on osittain päällekkäinen Taiken muiden tukimuotojen kanssa.  

Valtionavustukset taiteen ja kulttuurin edistämiseen vuonna 2024 (vuonna 2023)   

Lisäksi Taike jakaa taiteilija-apurahoja, kirjastoapurahoja ja kuvataiteen näyttöapurahoja.

Arkkitehtuuri 62 000 € (65 000 €)
Elokuvataide 663 000 € (700 000 €)
Kirjallisuus 348 000 € (338 000 €)
Kuvataide 2 150 000 € (2 164 000 €)
Mediataide 330 000 € (300 000 €)
Monitaide 205 000 € (165 000 €)
Muotoilu 480 000 € (576 000 €)
Musiikki 2 540 000 € (2 651 000 €)
Sarjakuva- ja kuvitustaide 240 000 € (282 000 €)
Sirkustaide 1 150 000 € (1 285 000 €)
Taidejournalismi 30 000 € (30 000 €)
Tanssitaide 3 875 000 € (4 000 000 €)
Teatteritaide 4 759 000 € (4 900 000 €)
Valokuvataide 680 000 € (780 000 €)
Alueelliset apurahat 2 440 000 € (2 800 000 €)
Palkinnot 350 000 € (460 000 €)
Residenssit 540 000 € (540 000 €)
Kulttuurilehdet ja verkkojulkaisut 800 000 € (885 000 €)
Lastenkulttuurin erityisavustukset 510 000 € (542 000 €)
Festivaaliavustukset 2 123 000 € (2 233 000 €)
Kulttuurinen moninaisuus ja rasisminvastainen toiminta 683 000 € (683 000 €)
Kulttuurihyvinvointi ja osallisuus 2 226 000 € (2 382 000 €)
Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen 500 000 € (500 000 €)

Lisätiedot

Kaisa Rönkkö, johtaja, [email protected], p. 0295 330 874
Henri Terho, taiteen tukemisen päällikkö, [email protected], p. 0295 330 901