Uutinen

Taiken vuositilasto 2022: taidetta ja kulttuuria tuettiin 48,9 miljoonalla eurolla

Taiteen edistämiskeskus tuki taidetta ja kulttuuria vuonna 2022 apurahoina, avustuksina ja palkintoina yhteensä 48,9 miljoonalla eurolla. Myöntösummat kasvoivat edellisvuodesta.
Julkaisun kansikuva, jossa vaaleanpunertavalla taustalla pylväskaaviomaisia viivoja.

Juuri julkaistusta tilastosta käy ilmi, että Taiken vuonna 2022 jakama tuki kasvoi noin kahdeksalla prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Yksityishenkilöiden apurahojen kasvu perustuu eniten taiteilija-apurahojen tasokorotuksiin.

Yhteisöille suunnattujen avustusten kasvu kohdistui etenkin uusiin tukimuotoihin, kuten harvaan asuttujen alueiden erityisavustuksiin. Taiteen edistämiskeskus on painottanut viime vuosina yhteisöjen tuen osuutta, ja viiden vuoden aikana yhteisöjen tuki on kasvanut yli 10 miljoonalla eurolla.

Apurahojen ja avustusten myöntösummat kasvoivat useimmissa maakunnissa vuonna 2022. Nousua oli erityisesti Uudellamaalla, Lapissa, Kainuussa, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Eniten apurahoja ja avustuksia myönnettiin kuvataiteen ja näyttämötaiteen hakijoille. 

Apurahojen ja avustusten hakemusmäärät olivat aiempaa suuremmat, mutta saajamäärät pysyivät vuoden 2021 tasolla.

Julkaistavassa tilastossa ei ole mukana vuonna 2022 jaettuja korona-apurahoja. Vuosina 2020–2022 myönnetyistä korona-apurahoista julkaistaan myöhemmin erillinen tilastokoonti.

Lataa Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2022.

Lue aiempia vuositilastoja

Taiken ja sen edeltäjän Taiteen keskustoimikunnan julkaisemiin vuositilastoihin voit tutustua Taiken verkkosivuilla.

Lisätiedot: Henri Terho, taiteen tukemisen päällikkö, [email protected], p. 0295 330 901