Julkaisu

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2022

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2022 tukien tilastot.
Julkaisun kansikuva, jossa vaaleanpunertavalla taustalla pylväskaaviomaisia viivoja.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2023

KORJAUS 3.4.2024

Tilastoraportissa mainittu taiteen edistämisen tuen kokonaissumma 48,9 miljoonaa euroa ei sisällä Taiken jakamia palkintoja, vaikka raportissa ja sen dataliitteessä näin lukee. Palkintojen kanssa Taiken vuonna 2022 jakama tuki oli kokonaisuudessaan 49,4 miljoonaa euroa.

Dataliite (xlsx, 69 kt)

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta koostuu apurahoina ja avustuksina myönnettävästä taiteen ja kulttuuritoiminnan tuesta sekä kehittämis- ja projektitoiminnasta, jota toteutetaan asiantuntijapalveluissa ja kehittämisohjelmissa. Nämä kaksi tehtävää muodostavat taiteen ja kulttuurin edistämisen.

Vuonna 2022 Taike edisti taidetta ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina kaikkiaan 49,4 miljoonalla eurolla.

Taiken taiteelle ja kulttuurille kohdentamien tukien määrä kasvoi edellisvuodesta. Taiteenalojen ns. normaalituki (ilman koronatukea) kasvoi edellisvuodesta noin 8 prosenttia.

Taiteen edistämiskeskuksen valtionavustukset jakautuvat valtakunnallisiin (valtion taidetoimikuntien myöntämät apurahat sekä yhteisöjen valtionavustukset) ja alueellisiin (alueellisten taidetoimikuntien myöntämät apurahat). Valtakunnallisina valtionavustuksina myönnettiin vuonna 2022 kaikkiaan 46,0 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 3,8 miljoonaa euroa.

Alueellisina valtionavustuksina myönnettiin vuonna 2022 kaikkiaan 2,9 miljoonaa euroa, lukema on vuoden 2021 tasolla.

Eri taiteenalojen osuus Taiken kokonaistuesta on pysynyt ennallaan, kun tarkastellaan Taiken normaaleja tuki-instrumentteja.