Uutinen

Uusi avustusmuoto kiinnosti hakijoita

Taiken uusi erityisavustus harvaan asuttujen alueiden taide- ja kulttuuritoiminnan edistämiseen herätti kiinnostusta ja sai liikkeelle myös hakijoita, joille Taiken toiminta ei ole ennalta tuttua.

Avustukset olivat haussa touko-kesäkuussa. Määräaikaan mennessä Taikeen saapui 261 hakemusta. Hausta vastannut Taiken erityisasiantuntija Antti Huntus kertoo, että hakemuksia tuli yllättävän paljon, sillä Taikelle tukimuoto sekä osin myös kohderyhmä olivat uusia. Hakemuksia saatiin myös ilahduttavan tasaisesti eri puolilta maata. 

”Hakupaine kertoo siitä, että tällaiselle tukimuodolle on selvästi kysyntää. Jo hakuvaiheen aikana kävi ilmi, että myös tiiviisti asutulla maaseudulla olisi ollut monia rahoitusta kaipaavia sisältöjä ja kohteita”, Huntus toteaa. 

Yhteisöille suunnatun avustuksen tarkoituksena on lisätä kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta ja kasvattaa asukkaiden osallisuutta harvaan asutulla maaseudulla. Saapuneet hakemukset käsitellään kaksivaiheisesti, eli ensimmäisen arviointivaiheen jälkeen osa hakijoista kutsutaan neuvottelumenettelyyn.

Päätökset avustuksista tehdään 30.9.2022 mennessä.

Hama-rahoituksen parissa on aloittanut kaksi uutta työntekijää

Erityisasiantuntija Susanna Mäki-Oversteyns ja suunnittelija Veera Kuure aloittivat työt Taikessa kesäkuun alussa. Mäki-Oversteyns on työskennellyt aiemmin Lapuan kaupungin kulttuuripäällikkönä ja Kuure siirtyi Taikeen Lapin työ- ja elinkeinotoimistosta.

Taike valmistautuu toiseen hakukierrokseen, josta tiedotetaan lisää tulevan syksyn aikana. Molempien hakukierrosten toteuttamiseen käytetään yhteensä 3 000 000 euroa.

Rahoituksen taustalla on harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän päätös tukea harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoiminnan kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on tukea harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa ja seurata niiden erityiskysymyksiä. Harvaan asuttujen alueiden aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu-luokitukseen.

Lisätietoja: 
Erityisasiantuntija Susanna Mäki-Oversteyns, susanna.maki-oversteyns@taike.fi, p. 029 533 0837