Uutinen

Ylimääräisen taiteilijaeläkkeen hakemuksia ennätysmäärä

Ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden haku vuodelle 2024 päättyi lokakuun alussa. Taiteen edistämiskeskuksen käsittelyssä on nyt 686 hakemusta. Hakemusmäärä on kasvanut säännöllisesti jo usean vuoden ajan. Viime vuonna hakemuksia oli 624.

Hakemusmäärä kasvoi eniten suurten taiteenalojen osalta: kuvataiteen ja musiikin hakijoiden osuus vastaa yli puolta kaikista hakijoista.

Kilpailu eläkkeistä kiristyy joka vuosi, ja Taiteen edistämiskeskus onkin pyrkinyt jo pitkään vaikuttamaan eläkkeiden määrän lisäämiseen. Hakijat ovat pääosin pitkän freelance-uran tehneitä taiteilijoita, joiden tulot ovat olleet epävarmoja. Taiteilijoiden eläkekertymät jäävät poikkeuksellisen pieniksi, ja ylimääräisellä taiteilijaeläkkeellä on poikkeuksellisen suuri merkitys taiteilijoiden vanhuuden toimeentulon turvana.

Päätökset uusista eläkkeensaajista tehdään helmikuun 2024 loppuun mennessä. Valtion taidetoimikunnat arvioivat hakemusten ja hakijoiden taiteellisen laadun. Tämän jälkeen eläkekäsittely etenee virkamiesvalmisteluun, jossa otetaan huomioon myös hakijoiden taloudellinen tilanne ja toimeentuloedellytykset. Päätökseen vaikuttavat taiteellisen arvion lisäksi hakijan pysyvät eläke- ja pääomatulot. 

Hallituksen talousarvioesityksessä on varattu määräraha 51 täyttä taiteilijaeläkettä vastaavaan määrään uusia taiteilijaeläkkeen saajia. Eläke myönnetään tulojen perusteella joko täytenä tai osaeläkkeenä. Uusia eläkkeitä on myönnetty vuosittain noin 60 kappaletta, mikä tarkoittaa sitä, että myönteisten päätösten osuus jäänee nyt noin 8 prosenttiin hakijoista.

Lisätietoja: 

taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho, [email protected], p. 0295 330 901.