Nyhet

Rekordmånga ansökningar om extra konstnärspension

Ansökningstiden för extra konstnärspension för 2024 gick ut i början av oktober. Centret för konstfrämjande ska nu behandla 686 ansökningar. Antalet ansökningar har ökat regelbundet under flera år. I fjol kom det in 624 ansökningar.

Antalet ansökningar ökade mest inom de stora konstarterna: mer än hälften av ansökningarna gäller bildkonst och musik.

Konkurrensen om pensionerna blir hårdare för varje år, och Centret för konstfrämjande har länge arbetat för att öka antalet pensioner. De sökande är främst konstnärer med långa frilanskarriärer och osäkra inkomster. Konstnärernas pensionsinkomster är ofta exceptionellt låga, och den extra konstnärspensionen har en exceptionellt stor betydelse för att trygga konstnärernas försörjning på äldre dagar.

Beslut om nya pensionstagare fattas före utgången av februari 2024. Statens konstkommissioner bedömer ansökningarnas och sökandenas konstnärliga kvalitet. Därefter går pensionsbehandlingen vidare till tjänstemannaberedning, där man också beaktar de sökandes ekonomiska situation och försörjningsmöjligheter. Förutom konstnärlig bedömning påverkas beslutet av den sökandes fasta pensions- och kapitalinkomster. 

I regeringens budgetproposition föreslås ett anslag som motsvarar 51 fulla konstnärspensioner för nya konstnärspensionstagare. Pensionen beviljas på grundval av inkomster, antingen som full pension eller delpension. Cirka 60 nya pensioner har beviljats varje år, vilket innebär att cirka åtta procent av de sökande förväntas få ett positivt beslut. 
 

Mer information: chef för konststöd Henri Terho, [email protected], tfn 0295 330 901.