Webropol-kyselytyökalun tietosuojaseloste

Webropolilla kerättäviä tietoja käsitellään esimerkiksi silloin, kun kerätään ilmoittautumisia tapahtumiin.

Rekisterin nimi

Webropolilla kerättävät tiedot

Rekisterinpitäjä

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, 00531 Helsinki
0295 330 900, [email protected], www.taike.fi  

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

[email protected], puh. 0295 330 900 (vaihde)

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyn perusteena on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen ja Taiteen edistämiskeskukselle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

Webropolilla kerättäviä tietoja käsitellään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Ilmoittautumisten kerääminen tapahtumiin.
  • Taiken palveluista ja toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden yhteystietojen kerääminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • Palautteen kerääminen Taiken tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.
  • Erilaisten palaute- ja arviointikyselyiden toteuttaminen.

Vastauksista voidaan laatia tilastoja ja muita raportteja. Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Kerättävät tiedot vaihtelevat kyselyn tarkoituksen mukaan. Webropol-lomakkeissa voidaan kysyä esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys/organisaatio
  • Kiinnostuksen kohteet
  • Ruokavalio

Kaikissa kyselyissä ei kysytä henkilötietoja.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Webropol kysely poistetaan, kun sitä ei enää tarvita käyttötarkoitukseensa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään kyselyiden vastaajilta. Kyselyihin vastaaminen on vapaaehtoista. Henkilötietoja ei saada muista lähteistä.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Voit lähettää tarkastuspyynnön tietosuojavastaavalle (yhteystiedot yllä). Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tee pyyntö kirjallisesti tietosuojavastaavalle (yhteystiedot yllä). Ilmoita korjauspyynnössä oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai täydennys. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Tietosuoja-asetuksen 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia itseään koskevan henkilötiedon poistamista rekisteristä.

Tämä oikeus ei koske niitä henkilötietoja, joita Taike tarvitsee lakisääteisen tehtävän hoitamista varten. Suurin osa Taiken palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tapauksissa et voi vaatia henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään, etkä lähtökohtaisesti voi myöskään vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Sinulla on oikeus vaatia Taikea poistamaan sellaiset itseäsi koskevat henkilötiedot, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella. Voit lähettää poistopyynnön kirjallisesti osoitteeseen [email protected]. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde 029 566 6700
Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi.