Person

Isto Turpeinen

Befattning
Specialsakkunnig
Mandatperiod
-

Specialsakkunnig i kulturella välfärdstjänster. Fokus på utveckling av Kulturell välfärd för äldre och Nationellt åldersprogram 2030.

Huvudsyftet är att främja konstnärernas möjligheter och förutsättningar att arbeta inom kulturell välfärd. Målet är permanenta strukturella verksamhetsmodeller, en växande kunskapsbas och utveckling av finansieringsstrukturer för att möta förändringar och krav i branschen.