Projekt

Koordineringsprojektet Kreativt nät

Centret för konstfrämjande koordinerar projekt inom den kreativa och kulturella branschen under perioden 2021−2027 för programmet Ett förnybart och kompetent Finland. Projektet Kreativt nät stöttar egentliga projekt inom temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen i att sprida god praxis för verksamhetsmodeller, tjänster och produkter som uppstår i projekten och i att förankra derasresultat.
Projektstatus:
Löpande
Tidpunkt:
-
Kuvituskuva. Kolme hahmoa turkoosilla taustalla.
Logo: Medfinansieras av Europeiska unionen

Centret för konstfrämjande (Taike) har valts att koordinera det nationella temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen.

Taikes koordineringsprojekt Kreativt nät har som vision att kulturen och kreativa branscher ger upphov till nytt kunnande och arbete och förstärker samtidigt attraktionskraften hos Finland och landets regioner. Experter inom kreativa branscher får stöta ihop med aktörer inom utbildning, vetenskap och olika regioner, vilket resulterar i nya kulturella och sociala innovationer samt affärsmodeller.

Ett av målen med Kreativt nät är att sporra små och mellanstora aktörer inom den kreativa och kulturella sektorn på olika håll i Finland att delta i ansökningar om ESF+-projekt. Dessa aktörer har ofta sakkunskap och lysande idéer, men inte nödvändigtvis alltid tillräckligt projektkunnande. Olika aktörer behöver anpassad och systematisk finansieringsrådgivning, hållbarhetstänkande samt samutveckling.

Kreativt nät har i uppgift bland annat att

  • facilitera samarbete mellan temats nationella och regionala projekt
  • samla god praxis som kan användas av andra projekt och aktörer.

NTM-centralen i Tavastland är den finansierande myndigheten för ESF+-projekt inom det nationella temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen. Finansieringen till projekt under programperioden uppgår till totalt 13,6 miljoner euro. I den första fasen genomfördes en idéansökningsrunda under tiden 31.10–2.12.2022. Ansökningsrundan för egentliga projekt pågår 15.3–15.5.2023.

Taikes roll i Kreativt nät är att förmedla, korsbefrukta och inspirera så att målen i temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen ska uppfyllas inom programperioden.

Budgeten för Taikes koordineringsprojekt uppgår till cirka en miljon euro. Ett team på fyra personer har inrättats för projektet vid Taike. Taike kommer att få fortsatt tillgång till lärdomarna från ESF+-koordineringsprojektet.

Temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen genomförs som del av insatsområde 4 Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland (ESF+), och dess specifika mål 4.2 Ny kompetens för arbetslivet, inom programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 som ingår i EU:s regional- och strukturpolitik. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för temat. NTM-centralen i Tavastland är finansierande myndighet.

Kontaktinformation

Image
Henkilön kasvot.
Sofia-Charlotta Kakko
Befattning
Specialsakkunnig

0295 330 912

Image
Henkilökuntakuvassa Pia Repo
Pia Repo
Befattning
Sakkunnig

0295 330 857

Image
Henkilön kasvot.
Milla Minerva Mertanen
Befattning
Specialsakkunnig

0295 330 815

Image
Henkilön kasvot.
Milja Leskinen
Befattning
Kommunikationsplanerare

0295 330 811

Aktuellt