Person

Taina Laitinen

Befattning
Konstsakkunnig
Mandatperiod
-

Jag jobbar som konstsakkunnig med experttjänster för kommuners kulturverksamhet. Experttjänsterna för kommuners kulturverksamhet hjälper kommuner i deras lagstadgade uppdrag att främja kultur och konst.

Vi säkerställer att det finns tillräckliga förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete i kommunerna. Samtidigt främjar vi en jämlik och mångsidig tillgång till konst och kultur.

Mitt arbete är inriktat på regionala nätverk och programplanering. Vi hjälper till exempel aktörer att utveckla samarbetet mellan konstnärer och kommuner, bygga lokala kompetenscentrum, kartlägga finansiering, bilda nätverk, leda med kunskap och arbeta med kommunal och regional kulturstrategi.