Information om regionala stipendier

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister och/eller arbetsgrupper som de bildar. Regionala stipendier ansöks på våren.
Arkkitehti tunnustelee materiaalia

Från och med 2024 kan du ansöka om stipendium för arbete och kostnader i samma ansökan.

  • De regionala konstkommissionerna beslutar om fördelningen av regionala stipendier.  
  • Sökande ska välja av vilken regional konstkommission de ansöker stipendium. Kommissionen väljs enligt boendeort, arbetsort eller platsen för projektets genomförande. 
  • Sökande ska också välja konstart för ansökan.
  • Stipendiets användningstid är två år. Närmare villkor och begränsningar finns i utlysningen. 

De beviljade stipendierna är minst 2 500 euro. Stipendium kan beviljas bland annat för arbete, materialkostnader, produktionskostnader och resekostnader.

Om du ansöker som enskild person

Du kan ansöka om stipendium för arbete och kostnader. Du kan ansöka för eget konstnärligt arbete på högst 13 200 euro, vilket motsvarar sex månaders arbete. Stipendiebeloppet baseras på 2 200 euro/månad.

Stipendiaten ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) betala en pensionsförsäkringspremie på stipendiet om personen arbetar sammanhängande i minst fyra månader med stipendiet.

Om du ansöker som arbetsgrupp

Arbetsgrupper kan ansöka om stipendium för arbete och kostnader.

Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar. Till ansökan ska kontaktpersonen bifoga en kortfattad redogörelse för varje medlems konstnärliga verksamhet.

Varje medlem i arbetsgruppen är ansvarig för stipendiets användning och redovisning.