Information om regionala stipendier

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister och/eller arbetsgrupper som de bildar. Regionala stipendier ansöks på våren.
Arkkitehti tunnustelee materiaalia

Regionala stipendier kan ansökas som antingen arbets- eller projektstipendium.

 • De regionala konstkommissionerna beslutar om fördelningen av regionala stipendier.  
 • Sökande ska välja av vilken regional konstkommission de ansöker stipendium. Kommissionen väljs enligt boendeort, arbetsort eller platsen för projektets genomförande. 
 • Sökande ska också välja konstart för ansökan.
 • Närmare villkor och begränsningar för användningen av respektive stipendieform finns i utlysningen. 
   

Regionala arbetsstipendier

De regionala konstkommissionerna fördelar arbetsstipendier för fyra, fem och sex månader för professionellt konstnärligt arbete. De regionala stipendierna ansöks på våren och stipendiet används under en sammanhängande period under tiden 1.6–31.12.  
Arbetsstipendiets belopp är 2 000 euro/månad. Stipendiemottagaren ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare betala en pensionsförsäkringspremie av stipendiet, som är ca 13–25 % av stipendiets hela belopp.  
Annat avlönat arbete är tillåtet under perioden med regionalt arbetsstipendium.   

Arbetsstipendium beviljas inte: 

 • till arbetsgrupper 
 • att börja retroaktivt 
 • till mottagare av extra konstnärspension 
 • för studier eller slutarbete inom grundläggande yrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen. 

Regionala projektstipendier

Regionala projektstipendier är avsedda för projekt som genomförs av yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som de bildar. 
Projektstipendierna som beviljas uppgår till minst 2 500 euro. Projektstipendium kan beviljas för bland annat  

 • materialkostnader 
 • produktionskostnader 
 • arbete 
 • resekostnader/internationell mobilitet och internationellt samarbete 

Stipendium beviljas inte: 

 • för att avlägga grundexamen 
 • till hobbykonstnärer/hobbybaserade projekt 
 • projektstipendier för litteratur beviljas inte för facklitteratur. 

Stipendiets användningstid är två år. Projektet ska inledas under samma kalenderår som stipendiet har beviljats. 
Om projektet innehåller konstnärligt arbete som ska täckas av stipendiet, anges tiden som ansöks för arbetet i månader. För beräkning av arbetets andel kan beloppet 2 000 euro/månad användas.