Uutinen

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen valtakunnallinen hankehaku auki 15.5. asti

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen valtakunnallisen ESR+-teeman hankehaku on auki 15.3.–15.5. Erikokoisia taiteen, kulttuurin ja luovan alan toimijoita kannustetaan hakemaan rahoitusta. Hausta kiinnostuneille järjestetään sparrausta hankkeiden ideointiin ja verkostoitumiseen.

Valtakunnallisella ESR+-rahoituksella toteutetaan pilotti- ja kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan luovia aloja, luovaa taloutta sekä taide- ja kulttuurialan osaamista.

Tavoitteena on lisätä monialaista yhteistyötä, vahvistaa luovien alojen liiketoimintaosaamista sekä luoda yhteisiä toimintamalleja muiden alojen kanssa. Lisäksi tavoitteena on kehittää osaamista tuottaa uusia taide- ja kulttuuripalveluita. 

– ESR+-rahoituksella mahdollistetaan kehittämistyö, jota ei toimijoiden tavallisessa toiminnassa voida toteuttaa. Hankkeiden toiminta kohdistuu pääsääntöisesti henkilöasiakkaisiin, ja tuen tarkoitus on hyödyttää mahdollisimman laajaa joukkoa, sanoo Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Minna Taipale.

Hakuun voi osallistua esimerkiksi yhdistys, säätiö, yritys, oppilaitos, tutkimuslaitos, kunta tai palveluntarjoaja. Valtakunnallinen ESR+-haku on auki 15.5. saakka EURA 2021 -järjestelmässä.

Hämeen ELY-keskus toimii rahoittavana viranomaisena. Hankkeille jaetaan yhteensä 13,6 miljoonaa euroa vuosina 2021–2027. Taiken Luova verkko -koordinaatiohanke koordinoi ja sparraa teeman hankkeita.  

Tukea hankeideoiden kehittämiseen ja verkostoitumiseen  

Luova verkko tukee hankkeiden keskinäistä yhteistyötä, toteuttaa viestintää sekä kokoaa ja levittää hankkeiden hyviä toimintamalleja. Luovan verkon yhtenä tavoitteena on, että yhä useampi taiteen, kulttuurin ja luovan alan osaaja aktivoituisi haun suhteen.

– Haluamme auttaa luomaan sellaisia hankeverkostoja, joissa näkyy isojen hanketoimijoiden vahvan osaamisen lisäksi myös pienempien osaajien ketteryys ja innovointi, sanoo Luovan verkon projektipäällikkö Sofia-Charlotta Kakko Taikesta.

Luova verkko järjestää Hämeen ELY-keskuksen kanssa teemallisia työpajoja hankeideoiden kehittämiseksi.

– Toivomme, että erilaiset toimijat saadaan tuotua työpajoissa yhteen ja siten luotua hankekokonaisuuksia, joiden toiminnot jäisivät elämään hankekauden jälkeenkin, Kakko jatkaa.

Maaliskuussa järjestettävät työpajat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Lisätietoa työpajoista

Verkostoitumisen tueksi on perustettu Luova verkko -LinkedIn-ryhmä. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki ESR+-hausta ja hankeideoista kiinnostuneet.  
 
Tutustu Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teeman kuvaukseen

 

Lisätietoja 

Hämeen ELY-keskus, Minna Taipale, rahoitusasiantuntija, [email protected], +358 (0)295 025 106  

Taiteen edistämiskeskus, Sofia-Charlotta Kakko, hankepäällikkö, [email protected], +358 (0)295 330 912 

Taiteen edistämiskeskus, Pia Repo, tuottaja, [email protected], +358 (0)295 330 857