Artikkeli

”Ei tarvitse olla ESR-asiantuntija, jotta voi hakea rahoitusta” – Luova verkko -tiimi sparraa hankeideoita

Taiken Luova verkko -tiimi rohkaisee luovien alojen ammattilaisia kehittämään hankeideoita ja hakemaan rahoitusta. Työtä vievät eteenpäin Sofia-Charlotta Kakko, Pia Repo, Milla Minerva Mertanen ja Milja Leskinen.
Neljä Luovan verkon työntekijää yhdistettynä yhteen kuvaan.
Sofia-Charlotta Kakko, Milla Minerva Mertanen, Pia Repo ja Milja Leskinen. Kuvat: Lari Järnefelt.

Valtakunnallisen ESR-teeman yhtenä visiona on, että taide, kulttuuri ja luovat alat synnyttävät uutta osaamista ja työtä vahvistaen Suomen ja sen eri alueiden veto- ja pitovoimaa.

Teemassa haetaan hankkeita, jotka lisäävät yhteistyötä ja luovat yhteisiä toimintatapoja muiden alojen kanssa. Tavoitteena on vahvistaa osaamista uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien tuottamiseen.

Taiken Luova verkko -koordinaatiohanke sparraa luovien alojen ammattilaisia ideoimaan hankkeita ja hakemaan rahoitusta. Luova verkko myös tukee hankkeiden keskinäistä yhteistyötä, toteuttaa viestintää sekä levittää hankkeiden hyviä käytäntöjä ja tuloksia.

Luovaa verkkoa johtaa hankepäällikkö Sofia-Charlotta Kakko. Hänen työhönsä kuuluu Luovan verkon toiminnasta, budjetista ja tiimin vetämisestä vastaaminen sekä luovan alan verkostoissa toimiminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

”Haluamme innostaa etenkin pieniä ja keskisuuria toimijoita mukaan hankehakuihin sekä tukea heitä käytännön työssä”, Kakko sanoo.

”ESR voi herättää mielikuvia mahdottoman raskaasta hankehallinnosta. Hankebyrokratia on tällä kaudella keventynyt, ja oikeanlaisen hankeverkoston kanssa pienemmilläkin toimijoilla on aidosti hieno tilaisuus saada rahoitusta luovan alan edistämiseksi. Ei tarvitse olla ESR-asiantuntija, jotta voi hakea rahoitusta”, Kakko jatkaa.

Kakko on vetänyt aiemmin valtakunnallisia kulttuurihyvinvointiin liittyviä ESR-hankkeita Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksella ja Lasten ja nuorten säätiöllä. Koulutukseltaan hän on teatterin ja draaman tutkimuksen filosofian maisteri.

Pia Repo työskentelee Luovan verkon tuottajana. Hänen työhönsä kuuluu hankepäällikön työn tukeminen, Luovan verkon tilaisuuksien ja tapahtumien tuottaminen sekä sidosryhmäsuhdetyöhön osallistuminen.

”Minua kiehtoo kulttuuri- ja taidekentän luovan ajattelutavan tunnistaminen ja uusien, ehkä yllättävienkin yhteistyön muotojen syntyminen. Luovan verkon kautta voimme edistää taiteen ja kulttuurin vaikuttavuutta myös muilla yhteiskunnan sektoreilla. Isoin muutostoiveeni on taiteilijoiden asiantuntijuuden laajentuminen uusiin ympäristöihin”, Repo sanoo.

Repo on työskennellyt yli 20 vuotta erilaisissa tehtävissä esittävän taiteen kentällä sekä tuottajana kansainvälisessä kiertueagentuurissa Alankomaissa. Hän on koulutukseltaan kulttuuriohjaaja ja kulttuurituottaja.

Milla Minerva Mertanen toimii Luovan verkon suunnittelijana. Mertasen työhön sisältyy monipuolisesti erilaisten sisältöjen suunnittelua sekä työpajojen ja pedagogisten sisältöjen kehittämistä. Lisäksi hän vastaa hankkeen taloushallinnosta.

”Koen hanketyön merkitykselliseksi, sillä taide ja luovien alojen innovaatiot voivat olla ratkaisuja erilaisissa tulevaisuuden haasteissa. Kohtaamiset taiteen kentän ammattilaisten kanssa ja verkostotyö ovat suuri rikkaus tässä työssä”, Mertanen sanoo.

Mertanen on opiskellut mm. kulttuuripolitiikkaa ja sosiologiaa ja on koulutukseltaan yhteiskuntatieteen maisteri, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja opettaja.

Milja Leskinen työskentelee Luovan verkon viestintäsuunnittelijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu hankkeen viestinnän suunnittelu ja toteutus yhteistyössä tiimin kanssa.

Taustaltaan Leskinen on filosofian maisteri taidehistoriasta ja viestinnästä. Ennen Luovassa verkossa aloittamista hän teki viestintää liikunnan ja hyvinvoinnin valtakunnallisissa hankkeissa ja verkostoissa Likesillä.

”Luova verkko on hankkeena hyvin viestinnällinen, ja moni tärkeä tavoitteemme kulminoituu tavalla tai toisella viestintään. Keskeistä on löytää parhaat tavat tukea hanketoimijoita sekä viestiä hankkeiden hyvistä käytännöistä ja tuloksista”, Leskinen sanoo.

Lisätietoja

Luova verkko -koordinaatiohanke

 

ESR+ on Euroopan unionin rahoitusväline työllisyyden sekä taloudellisen ja sosiaalisen koheesion edistämiseksi. Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen on yksi sen valtakunnallisista teemoista. Luova verkko koordinoi ja sparraa teeman hankkeita ja hankehausta kiinnostuneita. Teeman ESR+-hankehaku on auki 15.3.–15.5.2023.