Julkaisu

Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja

Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen käsikirja kulttuurihyvinvoinnista. Kirjan tavoitteena on tukea onnistumista taiteilijoiden, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä toimintaa järjestävien yhteisöjen kulttuurihyvinvointityössä. Teos toimii myös oivallisena oppikirjana.
Kansikuva. Katosta roikkuvia värikkäitä taideteoksen osia.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pia Houni, Isto Turpeinen, Johanna Vuolasto

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2020

ISBN

978-952-69505-2-5

Kokosimme käsikirjaan Taiken kehittämisohjelman tuloksia, viime vuosien vankkaa tutkimustietoa, käytännön vinkkejä taide- ja kulttuuritoiminnasta kentältä sekä tulevaisuuteen kurottautuvia näkökulmia. Asiantuntijuutemme ja kokemukseemme nojaten suosittelemme toimenpiteitä ja toimintamalleja. Kirjan tietolaatikoista löydät tietoa laeista, suosituksista, asiakirjoista ja toimintavinkkejä taidetoiminnan toteuttamiseksi. Lisäksi kirjassa on puhekuplia, joissa henkilökohtaiset ajatuksemme pysäyttävät pohdiskelemaan aihepiiriä rajatummasta näkökulmasta. Näyttöön perustuvan tutkimuksen osalta olemme tukeutuneet pitkälti WHO:n vuonna 2019 julkaistuun raporttiin What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review.

Käsikirjan tavoitteena on madaltaa taiteilijoiden kynnystä työskentelyyn sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä laajasti ymmärrettynä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimialoilla. Työ on arvokasta ja elämää rikastavaa. Moni taiteilija kokee suurta työniloa huomatessaan työnsä suorat vaikutukset ihmisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille toivomme kirjan avaavan näkökulmia taiteilijan työn hyödyntämiseen ja taiteen moninaisiin vaikutuksiin yksilön hyvinvoinnille.